Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » Kara za zajęcie pasa drogowego + Egzekucja kary za zajęcie pasa drogowego

Kara za zajęcie pasa drogowego + Egzekucja kary za zajęcie pasa drogowego

Kara za zajęcie pasa drogowego + Egzekucja kary za zajęcie pasa drogowego
Zamów

Cena: 238,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

Praktyczna publikacja o nakładaniu i egzekucji kary za zajęcie pasa drogowego. Obszerne, dwuczęściowe wydanie.Kara za zajęcie pasa drogowego

Jak można ukarać podmiot, który bez zezwolenia umieścił przy drodze reklamę, prowadzi roboty budowlane lub postawił ogródek piwny? Czy za zajęcie pasa drogowego w celu budowy chodnika lub montażu sygnalizacji świetlnej jest pobierana opłata? Kto powinien złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego? Jak bronić się przed niesłusznie nałożoną karą?

Książka szczegółowo opisuje sytuacje, w których najczęściej dochodzi do samowolnego zajęcia pasa drogowego dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Autor wyjaśnia, co grozi przedsiębiorcom i osobom fizycznym za zajęcie pasa bez zezwolenia lub niedotrzymanie warunków określonych w zezwoleniu. Podpowiada, w jaki sposób udowodnić, że pas drogowy został zajęty nielegalnie, i ustalić, jaka powierzchnia była zajęta, przez kogo i w jakim okresie. Zarządca drogi dowie się, jak w drodze decyzji administracyjnej nakazać przywrócenie pasa do stanu poprzedniego i nałożyć karę pieniężną. Osoba lub firma, na którą nałożono karę, znajdzie odpowiedź na pytanie, jak skutecznie odwołać się od tej decyzji lub złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Opracowanie jest skierowane przede wszystkim do praktyków – zarządców dróg publicznych, którzy na co dzień zajmują się ustalaniem i pobieraniem opłat oraz kar za zajęcie pasa drogowego, a także do inwestorów i właścicieli nieruchomości graniczących z pasem drogowym.Egzekucja kary za zajęcie pasa drogowego

Jak skutecznie prowadzić egzekucję, gdy inwestor nie zapłacił kary za zajęcie pasa drogowego? W jaki sposób zarządca drogi powinien doręczyć zobowiązanemu upomnienie i wypełnić tytuł wykonawczy? Kiedy kosztami postępowania egzekucyjnego zostanie obciążony wierzyciel?

Pierwsza książka na temat egzekucji kary za zajęcie pasa drogowego pomaga rozwiązać najczęstsze problemy pojawiające się na poszczególnych etapach postępowania. Autor podpowiada m.in., kiedy można wnieść zażalenie na postanowienie organu egzekucyjnego i złożyć skargę na przewlekłość prowadzonego postępowania. Na podstawie bogatego orzecznictwa sądów administracyjnych omawia sytuacje, w których organ egzekucyjny może zawiesić czy umorzyć prowadzone postępowanie lub odstąpić od czynności egzekucyjnych.

Opracowanie jest skierowane do wszystkich uczestników postępowania egzekucyjnego, w tym przede wszystkim do pracowników organów egzekucyjnych, wierzycieli – zarządców dróg publicznych i zobowiązanych – inwestorów oraz do właścicieli urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych i reklam umieszczonych w pasie drogowym.

Liczba stron: 408

AUTORZY:

Krzysztof Sobieralski – adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. Doświadczony szkoleniowiec specjalizujący się w tematyce dróg publicznych, prawa i postępowania egzekucyjnego w administracji, autor wielu publikacji z tego zakresu. Ceniony konsultant zarządców dróg.

Piotr Kołodziej
– administratywista, absolwent Studiów Podyplomowych Legislacji na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracownik samorządowy zajmujący się tematyką administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach ulg w zakresie niepodatkowych należności budżetowych oraz postępowania w sprawach ulg w należnościach cywilnoprawnych. Karierę zawodową rozpoczął w kancelarii radcy prawnego. Zarządzał samorządową instytucją kultury jako zastępca dyrektora ds. administracyjno-prawnych.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16