Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » Kompleksowy przewodnik po świadczeniach z pomocy społecznej

Kompleksowy przewodnik po świadczeniach z pomocy społecznej

 Kompleksowy przewodnik po świadczeniach z pomocy społecznej
Zamów

Cena: 119,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

W jaki sposób należy prowadzić postępowanie w sprawie przyznania świadczeń socjalnych? Jakie kryteria należy brać pod uwagę podczas ustalania rodzaju pomocy? W jakich przypadkach zasadna jest odmowa udzielenia świadczenia pomocy społecznej?

Książka zawiera obszerny opis rodzajów świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz zasad przyznawania, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które często są przedmiotem kontroli sądowej – będzie przydatna przede wszystkim praktykom stosującym przepisy prawa z tego zakresu. Opracowanie zawiera także cenne wskazania, co do sposobu prawidłowego konstruowania decyzji administracyjnych dotyczących pomocy społecznej.

W praktyczny sposób omówione zostają m.in.:

  • cele i narzędzia pomocy społecznej,
  • charakterystyka poszczególnych świadczeń socjalnych: zasiłków stałych, okresowych, celowych i świadczeń niepieniężnych,
  • kryteria uprawniające do otrzymania świadczeń socjalnych,
  • rodzaje świadczeń rodzinnych, ich rola oraz beneficjenci, postępowanie w sprawach pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych,
  • ustawowe przesłanki odmowy udzielenia świadczeń pomocy społecznej,
  • problematyka świadczeń pobranych nienależnie.

Liczba stron: 408

AUTORZY:

Paweł Daniel – doktor prawa, starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego.

Arkadiusz Skomra – starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego.

Jan Szuma – doktor prawa, adiunkt w Instytucie Prawa, Wydziale Zamiejscowym SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym zagranicznych, z zakresu prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16