Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » Odsetki w jednostkach sektora finansów publicznych

Odsetki w jednostkach sektora finansów publicznych

 Odsetki w jednostkach sektora finansów publicznych
Zamów

Cena: 128,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności i zobowiązań sprawiają wiele problemów pracownikom jednostek. Najtrudniejsze jest często ustalenie charakteru prawnego danej należności. W rozwikłaniu tej i wielu innych skomplikowanych kwestii pomoże drugie wydanie jedynego na polskim rynku opracowania na temat odsetek w jsfp.

W książce kompleksowo wyjaśniono zagadnienia ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości odsetek od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz niepodatkowych należności budżetowych. Czytelnik pozna zasady naliczania, zaokrąglania, przedawnienia i windykacji odsetek oraz możliwości udzielania ulg w ich zapłacie. Autor wskazuje również okoliczności, w których jsfp są zmuszone zapłacić odsetki za zwłokę, i radzi, jak ograniczyć tego typu przypadki. Zwraca uwagę na obowiązek wprowadzenia przez kierownika jsfp procedur kontroli zarządczej i wskazuje, jakie działania związane z odsetkami za zwłokę w zapłacie mogą skutkować naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Drugie wydanie książki zostało wzbogacone o szczegółowe omówienie zasad ewidencji księgowej odsetek od kredytów i pożyczek oraz źródeł finansowania wydatków na ich zapłatę. Nowością jest wyjaśnienie, jak stosować przepisy ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Opracowanie zawiera ponad 130 orzeczeń sądów oraz innych dokumentów wydanych przez organy i instytucje państwowe, co pomoże pracownikom i kierownikom jednostek rozwiązać wiele problemów dotyczących odsetek.

Liczba stron: 472

AUTOR:

Sebastian Bach – skarbnik gminy, były starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej w Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu. Doświadczony szkoleniowiec służb finansowo-księgowych sektora publicznego, autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej, finansów publicznych oraz pomocy publicznej. Ekspert powołany przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego do oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WD.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16