Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » Odsetki za zwłokę w jednostkach sektora finansów publicznych

Odsetki za zwłokę w jednostkach sektora finansów publicznych

Odsetki za zwłokę w jednostkach sektora finansów publicznych
Zamów

Cena: 119,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności i zobowiązań sprawiają wiele problemów pracownikom jednostek sektora finansów publicznych. Najtrudniejsze jest określenie charakteru prawnego danej należności i zasad, według których powinna być ona egzekwowana. W rozwikłaniu tych i wielu innych skomplikowanych zagadnień dotyczących odsetek z pewnością pomoże pierwsze na polskim rynku wydawniczym kompleksowe opracowanie na temat odsetek za zwłokę w jsfp.

W książce omówiono kwestie ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości odsetek od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych należności o charakterze cywilnoprawnym i niepodatkowych należności budżetowych. Czytelnik pozna zasady naliczania, zaokrąglania, umarzania i windykacji odsetek oraz możliwości udzielania ulg w ich zapłacie. Dowie się m.in., czy naliczać odsetki w przypadku zwłoki w uregulowaniu renty planistycznej oraz jak naliczać odsetki od opłaty za zajęcie pasa drogowego czy świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Autor wskazuje również okoliczności, w których to jsfp są zmuszone zapłacić odsetki za zwłokę. Analizuje przyczyny nieterminowego regulowania zobowiązań przez jednostki i radzi, jak ograniczyć występowanie takich sytuacji. Zwraca uwagę na obowiązek wprowadzenia przez kierownika jsfp procedur kontroli zarządczej i odpowiada na pytanie, jakie działania związane z odsetkami za zwłokę mogą skutkować odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Liczba stron: 396

AUTOR:

Sebastian Bach – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Były starszy inspektor kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Ekspert powołany przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego do oceny wniosków o dofinansowanie składanych w ramach RPO WD na lata 2007–2013. Szkoleniowiec służb finansowo-księgowych sektora finansów publicznych, autor wielu publikacji z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej oraz pomocy publicznej.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16