Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
Zamów

Cena: 128,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

Jak nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont wpłynie na politykę rachunkowości jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych? W jaki sposób znowelizowane przepisy zmieniły zasady tworzenia zakładowego planu kont oraz prowadzenia ewidencji bilansowej i pozabilansowej?

Niniejsze opracowanie stanowi praktyczny przewodnik zawierający objaśnienia do poszczególnych kont przewidzianych dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Uwzględnia nowe regulacje ustaw podatkowych i wytyczne KSR nr 11, określające zasady ujmowania środków trwałych, a także nowe wymogi sporządzania sprawozdań finansowych wpływające na kształt planu kont. Poza komentarzem do kont ustalonych przez ustawodawcę publikacja przedstawia:

  • przykładową dekretację na każdym z kont księgowych,
  • najważniejsze zasady ujmowania operacji gospodarczych,
  • podstawowe kategorie wyceny aktywów i pasywów,
  • powiązania kont księgowych z pozycjami sprawozdania finansowego,
  • tekst nowego rozporządzenia wraz z załącznikami.

Publikacja jest adresowana do głównych księgowych oraz pracowników działów księgowości jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Liczba stron: 290

AUTOR:

Dr Dorota Adamek-Hyska - doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni publicznej, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Autorka licznych artykułów specjalistycznych publikowanych na łamach prasy branżowej oraz artykułów naukowych na temat rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego, państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16