Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » Postępowanie kontrolne NIK. Komentarz

Postępowanie kontrolne NIK. Komentarz

Postępowanie kontrolne NIK. Komentarz
Zamów

Cena: 128,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

Prawa i obowiązki zarówno kontrolerów NIK, jak i wszystkich pracowników jednostek podlegających kontroli istotnie zmienia nowelizacja ustawy o NIK. Rozwiązania problemów i niejasności interpretacyjnych związanych z kontrolą prowadzoną według nowych przepisów znajdą Państwo w prezentowanej książce.

Autor w przystępny sposób skomentował regulacje wprowadzone ustawą nowelizującą, skupiając się na tych aspektach, które budzą wątpliwości kontrolujących i kontrolowanych, w szczególności przedsiębiorców. Wytłumaczył m.in.:

  • jakie są cele kontroli i dlaczego tak ważne jest ich prawidłowe realizowanie,
  • co powinny zawierać zastrzeżenia zgłaszane przez jednostki kontrolowane,
  • jakie są okoliczności wyłączenia kontrolera z postępowania,
  • jak powinna wyglądać dokumentacja wyników kontroli,
  • jak przebiega postępowanie odwoławcze,
  • jakie są zasady działania komisji rozstrzygających.

Książka przybliża także zmiany w sankcjach za utrudnianie kontroli. Dotychczas takie działania stanowiły jedynie wykroczenia, obecnie kwalifikowane są jako przestępstwa. W komentarzu opisano udaremnianie lub utrudnianie wykonania czynności służbowej osobie uprawnionej do kontroli, a także niezgodne z prawdą informowanie o wykonaniu zaleceń wniosków pokontrolnych.

Do publikacji dołączony został schemat rozpatrywania zastrzeżeń zgłoszonych do dyrektora właściwej jednostki kontrolnej. Uwzględniono w nim szereg zdarzeń, które mogą wystąpić zanim kierownik jednostki kontrolowanej przekaże NIK odpowiedź na wystąpienie pokontrolne (zgłoszenie zastrzeżeń, przyjęcie lub odrzucenie zastrzeżeń przez dyrektora, uchwała o oddaleniu lub o uwzględnieniu zastrzeżeń przez zespół orzekający).

Liczba stron: 280

Autor:

Rafał Padrak – radca prawny, zatrudniony w Najwyższej Izbie Kontroli. Autor wielu artykułów na temat postępowania kontrolnego NIK publikowanych m.in. w miesięczniku „Finanse Publiczne”. Niektóre wnioski legislacyjne zawarte w jego publikacjach znalazły odzwierciedlenie w znowelizowanej ustawie o NIK. Ekspert w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16