Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » Praktyka administracyjnego postępowania egzekucyjnego

Praktyka administracyjnego postępowania egzekucyjnego

Praktyka administracyjnego postępowania egzekucyjnego
Zamów

Cena: 128,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

Postępowanie egzekucyjne w administracji to doprowadzenie do przymusowego wykonania obowiązków publicznoprawnych (pieniężnych i niepieniężnych). Rozwój stosunków społeczno-gospodarczych i poddanie ich regulacji administracyjnoprawnej sprawia, że organy administracji publicznej coraz częściej sięgają po środki egzekucyjne.

Książka stanowi drugie, zaktualizowane wydanie przewodnika po zawiłościach administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Jest adresowana nie tylko do osób odpowiedzialnych za jego przygotowanie i przeprowadzenie, ale też do innych uczestników postępowania egzekucyjnego oraz wszystkich, którzy chcieliby poszerzyć znajomość tej problematyki.

Niewątpliwą zaletą tego najnowszego opracowania jest często powoływane orzecznictwo sądów administracyjnych oraz wzory zaskarżalnych rozstrzygnięć organu egzekucyjnego i wierzyciela z praktycznym komentarzem. Na płycie CD dodanej do książki znajdują się edytowalne wersje wzorów.

Liczba stron: 376

Autorzy:

Mec. Justyna Dembczyńska - radca prawny, wieloletni pracownik organów skarbowych, prowadzi wykłady z zakresu prawa podatkowego oraz egzekucji administracyjnej na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Dr Piotr Pietrasz - adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, asesor Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, w latach 1997-2007 pracownik organów skarbowych. Należy do stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, m.in. monografii "Opodatkowanie dochodów nieujawnionych".

Dr Krzysztof Sobieralski - adiunkt w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, doświadczony trener i konsultant specjalizujący się w tematyce prawa administracyjnego. Autor komentarza do kpa i licznych artykułów dotyczących egzekucji administracyjnej i sądownictwa administracyjnego.

Dr Robert Suwaj - adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, wykładowca w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Należy do towarzystw naukowych NISPAcee i SEAP. Autor ponad 50 publikacji i opinii z zakresu prawa administracyjnego, m.in. monografii "Postępowanie dowodowe w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego" oraz "Wydawanie decyzji administracyjnych".

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16