Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » Prawa i obowiązki organu administracji w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Prawa i obowiązki organu administracji w postępowaniu sądowoadministracyjnym

 Prawa i obowiązki organu administracji w postępowaniu sądowoadministracyjnym
Zamów

Cena: 119,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

Co zrobić, gdy do sądu administracyjnego trafiła skarga na działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ administracji? Kto w takiej sytuacji może reprezentować organ przed sądem? Jak wnieść skargę kasacyjną do NSA i odwołać się od wyroku sądu pierwszej instancji? Jakie skutki dla organu niesie ze sobą prawomocny wyrok sądu administracyjnego?

Książka szczegółowo opisuje prawa i obowiązki organu administracji publicznej na każdym etapie postępowania sądowoadministracyjnego. Wyjaśnia, kiedy możliwe jest wniesienie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego i jakie czynności powinien podjąć organ, którego dotyczy skarga. Pokazuje, w jakich sytuacjach można ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów postępowania sądowego i jakie środki dyscyplinujące ma prawo zastosować sąd, aby zmusić organ do wywiązania się z powierzonych mu zadań.

Autor opracowania skoncentrował się na analizie konkretnych przypadków i stanowisk, jakie zajmowały sądy administracyjne. Dzięki temu książka jest skierowana przede wszystkim do praktyków – pracowników organów administracji publicznej, którzy uczestniczą w sporze przed sądem administracyjnym. Przyda się również potencjalnym stronom postępowania sądowoadministracyjnego.

Liczba stron: 336

AUTOR:

Paweł Daniel – doktor prawa, starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego. Laureat prestiżowego konkursu „Złote Skrzydła”.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16