Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » Procedura „Niebieskie Karty”. Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Procedura „Niebieskie Karty”. Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Procedura „Niebieskie Karty”. Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zamów

Cena: 128,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

Jakie działania należy podjąć od momentu zgłoszenia przemocy w rodzinie? Jak pomóc ofierze? Jak postępować ze sprawcą przemocy? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znalazły się w książce, która wyczerpująco omawia zastosowanie procedury „Niebieskie Karty”.

Autorka zawarła w niej wskazówki, które pomogą czytelnikom właściwie reagować na przemoc w rodzinie. Przedstawiła krok po kroku obowiązki i czynności, jakie powinni podejmować pracownicy jednostek pomocy społecznej, ochrony zdrowia i Policji. Szczegółowo opisała zadania szkół i placówek oświatowych w tym zakresie.

W książce wyjaśniono zagadnienia dotyczące wartości dowodowej „Niebieskich Kart” w postępowaniu karnym oraz postępowaniu przed sądem opiekuńczym w sytuacji odebrania dziecka rodzinie. Omówiono role pokrzywdzonego i świadka w postępowaniu karnym. Ponadto autorka poruszyła problematykę ochrony danych osobowych pozyskiwanych przy wypełnianiu formularzy „Niebieskich Kart”.

Opracowanie wzbogacono o najnowsze dane statystyczne dotyczące zjawiska przemocy w Polsce. Zamieszczono w nim także przegląd podstawowych przestępstw przeciwko rodzinie, życiu i zdrowiu. Praktyczne porady ułatwią adresatom publikacji zdiagnozowanie zjawiska przemocy domowej i pomogą im prawidłowo wypełnić formularze „Niebieskich Kart”.

Na płycie CD zamieszczono edytowalne wersje formularzy A, B, C i D „Niebieskich Kart” oraz wzór zawiadomienia o przestępstwie znęcania się nad dzieckiem. Ma on charakter wyłącznie przykładowy, odnosi się do fikcyjnych osób i sytuacji, ale może być pomocny przy redakcji podobnych pism w konkretnych sprawach.

Liczba stron: 200

Autor:

Magdalena Zając – adwokat, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizuje się m.in. w prawie cywilnym. Brała aktywny udział w procesach karnych związanych ze zjawiskiem przemocy domowej, zarówno w charakterze obrońcy oskarżonego, jak i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego. Zdobyte w ten sposób doświadczenia wykorzystała przy pisaniu książki.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16