Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » Przygotowanie egzekucji administracyjnej obowiązków pieniężnych

Przygotowanie egzekucji administracyjnej obowiązków pieniężnych

 Przygotowanie egzekucji administracyjnej obowiązków pieniężnych
Zamów

Cena: 119,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

W jaki sposób przygotować egzekucję administracyjną, która zagwarantuje skuteczne ściągnięcie wymagalnej należności? Jak ustalić istniejący stan oraz składniki majątku zobowiązanego oraz zgodnie z prawem poszukiwać tego majątku? Jak można zabezpieczyć prawa majątkowe należące do zobowiązanego?

Pierwsza publikacja na polskim rynku, która na podstawie przepisów prawnych i bogatego orzecznictwa sądowego poddaje analizie pozycję i zadania wierzyciela z perspektywy przygotowania egzekucji. Czytelnik dowie się, jakie są procesowe i pozaprocesowe sposoby pozyskiwania informacji oraz jakie są uprawnienia organów administracyjnych i podatkowych, m.in. dotyczące kontroli.

W książce opisano również zagadnienia związane z zabezpieczeniem wykonania publicznoprawnych obowiązków pieniężnych, m.in. poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej albo ustawowego prawa zastawu. Ponadto szczegółowo omówiono przesłanki oraz procedury nadania rygoru natychmiastowej wykonalności postępowaniu administracyjnemu i podatkowemu.

Książka skierowana jest przede wszystkim do wierzycieli należności publicznoprawnych poddanych egzekucji administracyjnej. Będzie przydatna również prawnikom oraz osobom związanym z prawem podatkowym, celnym i ubezpieczeń społecznych.

Liczba stron: 320

AUTOR:

dr Przemysław Ostojski – asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu. Autor publikacji z zakresu polskiego oraz niemieckiego postępowania egzekucyjnego w administracji oraz postępowania sądowoadministracyjnego.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16