Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » Sprzedaż nieruchomości samorządowych i skarbu państwa na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Sprzedaż nieruchomości samorządowych i skarbu państwa na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Sprzedaż nieruchomości samorządowych i skarbu państwa na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami
Zamów

Cena: 119,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

Ustawa o gospodarce nieruchomościami reguluje problematykę sprzedaży nieruchomości stanowiących własność publiczną (nieruchomości publicznych), tj. nieruchomości Skarbu Państwa (nieruchomości skarbowych) i nieruchomości należących do jednostek samorządu terytorialnego (nieruchomości samorządowych).

Książka omawia zasady obowiązujące przy sprzedaży nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa po zmianach przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami z 2004, 2007 i 2009 roku. Szczegółowo przedstawia czynności przygotowawcze do sprzedaży nieruchomości publicznych (np. sporządzanie wykazu nieruchomości czy oszacowanie jej wartości), postępowanie przetargowe, prowadzenie rokowań po drugim przetargu, sprzedaż w drodze bezprzetargowej oraz zawarcie umowy sprzedaży.

Podjęta tematyka została dokładnie przeanalizowana na podstawie wieloletnich doświadczeń wynikających z prowadzonych przez autora szkoleń dla osób zawodowo zajmujących się sprzedażą nieruchomości publicznych. Niniejsze opracowanie uwzględnia wiele stanów faktycznych i problemów interpretacyjnych, które wystąpiły w praktyce funkcjonowania administracji publicznej.

Książka skierowana jest do urzędników zajmujących się zbywaniem nieruchomości publicznych oraz potencjalnych nabywców tych nieruchomości
, a także - ze względu na przywoływane w niej orzecznictwo i poglądy przedstawicieli nauki prawa - do profesjonalistów zajmujących się obrotem nieruchomościami.

Liczba stron: 160

Autor:

Rafał Padrak - radca prawny zatrudniony w Najwyższej Izbie Kontroli, ekspert w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i jst. Autor wielu publikacji na temat sprzedaży nieruchomości publicznych. Był konsultantem prawnym kontroli NIK "Zbywanie nieruchomości komunalnych przez gminy", przeprowadzonej w 2003 r. Wnioski legislacyjne zgłoszone Radzie Ministrów po tej kontroli znalazły odzwierciedlenie w treści rozporządzenia z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16