Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych
Zamów

Cena: 148,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

W jaki sposób przeprowadzić ewidencję i wycenę składników majątku w jednostce? Na co zwrócić szczególną uwagę podczas rozliczania inwentaryzacji? Jak dokonywać amortyzacji do celów bilansowych i podatkowych?

W publikacji autorka w przystępny sposób omawia zasady ujmowania składników majątku – od momentu ich wyceny i wprowadzenia do ewidencji aż po zbycie lub likwidację. Wyjaśnia najtrudniejsze i najbardziej problematyczne kwestie w zakresie:

  • ulepszenia środków trwałych oraz ujmowania prac remontowych i konserwacyjnych,
  • amortyzacji, umorzenia, wycofania z ewidencji i likwidacji,
  • ujęcia w ewidencji części dodatkowych, składowych i peryferyjnych,
  • zasad wyceny i ewidencji gruntów,
  • ewidencjonowania składników przekazanych w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd,
  • dokumentowania i ewidencjonowania środków trwałych w budowie oraz sposobów finansowania inwestycji w różnych typach jednostek,
  • metod i terminów przeprowadzania inwentaryzacji, w tym reguł wyjaśniania różnic inwentaryzacyjnych, oraz dokumentów towarzyszących inwentaryzacji.

Książka zawiera ponad 100 przykładów obrazujących zasady wyceny, ewidencji i inwentaryzacji składników majątku. Dodatkowo została wzbogacona o wzory dokumentów związanych z obrotem składnikami mienia i ich użytkowaniem w jednostce. Są one dostępne również w wersji edytowalnej na dołączonej płycie CD. Drugie wydanie publikacji uwzględnia aktualne przepisy prawa i wyjaśnienia Komitetu Standardów Rachunkowości.

Liczba stron: 590

AUTOR:

Teresa Krawczyk – ekonomista, wykładowca rachunkowości finansowej oraz prawa finansowego na uczelniach wyższych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w administracji skarbowej, m.in. w funkcji naczelnika urzędu skarbowego. Główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, szkoleniowiec pracowników państwowych i samorządowych oraz przedstawicieli organów kontroli, tj. RIO i NIK.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16