Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » Stanowienie gminnego prawa podatkowego – wzory uchwał z komentarzem i orzecznictwem

Stanowienie gminnego prawa podatkowego – wzory uchwał z komentarzem i orzecznictwem

Stanowienie gminnego prawa podatkowego – wzory uchwał z komentarzem i orzecznictwem
Zamów

Cena: 128,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

Publikacja stanowi zbiór wzorów uchwał podatkowych jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych do realizowania prawidłowej polityki fiskalnej oraz poboru podatków i opłat, które stanowią dochody własne jednostki samorządowej.

Wzory uchwał zostały opatrzone komentarzami z odwołaniami do poszczególnych aktów prawnych oraz orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych i sądów administracyjnych. Przedstawione w książce zasady tworzenia uchwał samorządowych umożliwią dostosowanie ich do zasad techniki legislacyjnej, co ma znaczenie przy ocenie aktów wykonawczych - pod względem ich zgodności z prawem - przez organy nadzoru.

Wzory uchwał zamieszczono również w wersji edytowalnej na dołączonej do książki płycie CD.

Publikacja adresowana jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego przygotowujących projekty uchwał podatkowych, radnych podejmujących decyzje o wielkości obciążeń podatkowych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką gminnego prawa podatkowego.

Liczba stron: 216

Autorzy:

Zofia Wojdylak - Sputowska - audytor wewnętrzny i zewnętrzny z bogatym doświadczeniem w zakresie finansów komunalnych: budżetu jednostki samorządu terytorialnego, podatków i opłat lokalnych, księgowości podatkowej oraz egzekucji administracyjnej. Autorka ponad 20 artykułów z zakresu audytu wewnętrznego, finansów publicznych oraz podatków lokalnych, współautorka kilku książek i poradników z zakresu podatków lokalnych i audytu w jst. Członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Arkadiusz Jerzy Sputowski - audytor wewnętrzny i zewnętrzny, długoletni pracownik służb finansowych państwa i samorządu terytorialnego. Autor ponad 50 artykułów z zakresu prawa podatkowego i dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego, doświadczony trener i wykładowca. Współautor kilku książek z zakresu podatków lokalnych i audytu w jst. Członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16