Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » Studium wykonalności. Poradnik

Studium wykonalności. Poradnik

Studium wykonalności. Poradnik
Zamów

Cena: 128,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

Kiedy tworzenie studium jest niezbędne? Na czym polega analiza wykonalności technicznej, ekonomicznej, prawnej, organizacyjnej i planowej przedsięwzięcia? Jakie są różnice pomiędzy przedsięwzięciem wykonalnym a możliwym do realizacji?

Poradnik opisuje najważniejsze kwestie związane z tworzeniem studium wykonalności na potrzeby uzyskania finansowania projektu ze środków UE. W opracowaniu, wskazując liczne przykłady z praktyki, autor omówił m.in.:

  • badanie wykonalności przedsięwzięcia metodą TELOS,
  • różnicę zakresu i formy studium w przypadku projektu i programu, analizę wykonalności zgodną z poradnikiem UNIDO i dokumenty powstające w jej trakcie (studium możliwości, wstępne i właściwe studium wykonalności),
  • wzorcową dla projektów europejskich metodykę PCM – wraz z ramą logiczną (LFA),
  • ramy finansowania projektów ze środków UE w perspektywie 2014–2020,
  • poszczególne elementy studium, w tym proces definiowania przedsięwzięcia oraz niezbędne analizy, w szczególności analizę otoczenia strategicznego, interesariuszy, finansową i ekonomiczną oraz analizę ryzyka,
  • organizację redakcji studium oraz miejsce metod heurystycznych w tym procesie,
  • metodę wartości wypracowanej (EV – Earned Value).

Publikacja pomoże w szczególności osobom, które same zdecydują się tworzyć studium wykonalności – wskaże, gdzie szukać wiedzy, oraz przeprowadzi krok po kroku przez cały proces. Będzie przydatna także tym, którzy skorzystają ze wsparcia firm zewnętrznych. Podpowie, czego należy wymagać i jakie elementy powinny się znaleźć w ostatecznym dokumencie. Bedzie też pomocna oceniającym studia – systematyzując i porządkując wiedzę.

Do książki zostały dołączone arkusze graficzne ze schematami i procedurą postępowania, które przydadzą się w procesie tworzenia studium wykonalności.

Liczba stron: 456

AUTOR:

dr inż. Dariusz Bogucki – teleinformatyk, ekspert w obszarze finansowania projektów ICT ze środków wspólnotowych, rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Uczestniczył w realizacji projektów informatycznych w administracji publicznej, m.in. ALSO w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz CORS w Ministerstwie Sprawiedliwości. Redagował i oceniał blisko 50 studiów wykonalności projektów ICT.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16