Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » Szkoda w powierzchni ziemi jako szkoda w środowisku

Szkoda w powierzchni ziemi jako szkoda w środowisku

Szkoda w powierzchni ziemi jako szkoda w środowisku
Zamów

Cena: 128,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

Jak ocenić, czy zanieczyszczenie gleby i ziemi stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska? Kto odpowiada za naprawienie szkody w powierzchni ziemi – jej sprawca, właściciel nieruchomości czy regionalny dyrektor ochrony środowiska? Kiedy można odstąpić od usunięcia zanieczyszczenia i przeprowadzić remediację inną metodą?

Na te pytania odpowiada pierwsza na polskim rynku wydawniczym książka o szkodach w powierzchni ziemi. Autorka szczegółowo opisuje przesłanki wystąpienia tego rodzaju szkód i krok po kroku omawia kolejne etapy identyfikacji terenu zanieczyszczonego. Wyjaśnia podział szkód na zanieczyszczenia historyczne, w przypadku których stosuje się prawo ochrony środowiska, oraz pozostałe, regulowane przepisami ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Wskazuje, na kim spoczywa obowiązek usunięcia powstałych zanieczyszczeń i jak zapobiegać wystąpieniu szkody.

Opracowanie przyda się pracownikom i kierownikom wszystkich jednostek, które będą zaangażowane w identyfikację, ocenę i naprawę szkód w powierzchni ziemi. Powinni po nie również sięgnąć właściciele nieruchomości i przedsiębiorcy zobowiązani do usuwania lub zmniejszania powstałych zanieczyszczeń.

Liczba stron: 240

AUTOR:

Anna Elżbieta Nieć - prawnik specjalizujący się w prawie ochrony środowiska oraz normalizacji i ocenie zgodności w tym obszarze. Członek założyciel Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska. Autorka i współautorka publikacji, komentarzy praktycznych i opinii na temat szkód w środowisku, zarządzania środowiskowego, ochrony środowiska w procesach inwestycyjnych, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz gospodarce odpadami.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16