Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » Terminy w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym

Terminy w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym

Terminy w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym
Zamów

Cena: 119,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

Ile dni ma urzędnik na rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji? Czy można legalnie wydłużyć lub skrócić wyznaczony termin? Jakie są konsekwencje niezałatwienia sprawy w określonym czasie?

W publikacji szczegółowo opisano terminy obowiązujące na poszczególnych etapach postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych – ich rodzaje, bieg oraz zasady obliczania. Autor analizuje pojęcia przewlekłości postępowania i bezczynności organów administracji, prezentując jednocześnie środki ochrony prawnej przysługujące w przypadku wystąpienia tego typu sytuacji.

Czytelnik pozna wpływ prawidłowego doręczenia pisma na obliczanie terminów i dowie się, jak złożyć wniosek o przywrócenie uchybionego terminu, którego nie miał możliwości dotrzymać.

Autor przybliża ponadto terminy związane m.in. z postępowaniem dowodowym oraz wniesieniem skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, skargi kasacyjnej czy zażalenia do NSA. Wyjaśnia procesowy i materialnoprawny charakter terminów i prawne konsekwencje takiego podziału.

Liczba stron: 296

AUTOR:

Michał Kowalski – doktor nauk prawnych, radca prawny, starszy asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, adiunkt na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Autor licznych publikacji z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16