Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz

Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz

Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz
Zamów

Cena: 148,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

Prezentowany komentarz przystępnie wyjaśnia skomplikowane zagadnienia regulowane ustawą o kontroli skarbowej. Uwzględnia jej obszerną nowelizację, która weszła w życie w 2010 r., wprowadzając szereg zmian, dotyczących m.in. rozwiązań organizacyjnych w zakresie kontroli skarbowej, uprawnień organów kontroli skarbowej, procedury postępowania kontrolnego, statusu inspektora kontroli skarbowej, a także pozyskiwania informacji przez organy kontroli skarbowej.

Opracowanie jest efektem doświadczeń, które autorzy zdobyli w ramach pracy w organach kontroli skarbowej, sądownictwie administracyjnym i w pracy naukowej. W publikacji odwołują się do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, a także przywołują pisma i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów.

Jest to najszerszy i najbardziej wszechstronny komentarz do ustawy o kontroli skarbowej, jaki ukazał się dotychczas w polskim piśmiennictwie. Zwraca przy tym uwagę obiektywizm ujęcia analizowanych zagadnień, często interpretowanych na własny sposób przez kontrolowanych i organy skarbowe.

prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski
kierownik Katedry Finansów Publicznych i Prawa Finansowego
Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Komentarz skierowany jest przede wszystkim do praktyków stosujących przepisy ustawy o kontroli skarbowej - pracowników jednostek administracji skarbowej, sędziów sądów administracyjnych oraz adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych, jak również do pracowników jednostek i firm podlegających kontroli skarbowej.

Liczba stron: 552

Autorzy:

Piotr Pietrasz - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, w latach 1997-2007 pracownik Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku.

Wojciech Stachurski - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, w latach 1997-2003 pracownik Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16