Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » Ustawa o odpadach. Komentarz

Ustawa o odpadach. Komentarz

Ustawa o odpadach. Komentarz
Zamów

Cena: 148,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

W komentarzu w praktyczny sposób omówiono regulacje nowej ustawy o odpadach, która weszła w życie 23 stycznia 2013 r. Autorka analizuje obowiązki posiadaczy odpadów, w tym ich wytwórców oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za zagospodarowanie odpadów. Szczególny nacisk kładzie na kwestie niewystępujące w poprzednim stanie prawnym, związane m.in. z rozszerzoną hierarchią sposobów postępowania z odpadami czy nowym systemem zezwoleń na ich wytwarzanie i zagospodarowanie.

Czytelnik znajdzie odpowiedzi na konkretne pytania, np.: kiedy dany przedmiot lub substancja mogą utracić status odpadu lub zostać uznane za produkt uboczny, jaka jest pozycja sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami, co grozi za nieprawidłowe gospodarowanie odpadami.

Autorka informuje ponadto o nowych regulacjach związanych z planowanym utworzeniem bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami (BDO) i o nowym rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Omawia zmienione zasady dotyczące sprawozdawczości i prowadzenia ewidencji, a także przepisy karne oraz regulacje dotyczące administracyjnych kar pieniężnych.

Opracowanie skierowane jest do organów administracji stosujących na co dzień przepisy nowej ustawy oraz przedsiębiorców, których działalność wiąże się z wytwarzaniem odpadów.

Liczba stron: 576


AUTOR:

Aneta Pacek-Łopalewska – radca prawny, specjalista z zakresu prawa ochrony środowiska. Przeprowadzała liczne analizy ryzyk środowiskowej odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej, doradzając w zakresie możliwych środków naprawczych. Reprezentuje podmioty w sprawach dotyczących naruszania prawa ochrony środowiska w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16