Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz
Zamów

Cena: 148,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

Z prawnego punktu widzenia przy realizacji każdego przedsięwzięcia, które może mieć wpływ na środowisko, niezbędne jest zbadanie i ocena wszystkich potencjalnych oddziaływań. Jednocześnie społeczeństwo żyjące w danym środowisku musi mieć zagwarantowany udział w postępowaniach, w których opracowywane są akty administracyjne mogące mieć wpływ na jakość tego środowiska. Kwestie te zostały uregulowane przez długo oczekiwaną ustawę środowiskową obowiązującą od listopada 2008 r.

Prezentowane, drugie - zaktualizowane wydanie komentarza do ustawy ułatwi odpowiednie jej stosowanie w praktyce. Zawarte w nim wyjaśnienia dotyczące przepisów nowej ustawy i wynikających z nich konsekwencji uwzględniają doświadczenia i potrzeby organów administracji. Komentarz jest przeznaczony zarówno dla organów prowadzących postępowania związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska, jak i dla podmiotów planujących realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz członków społeczeństwa zainteresowanych udziałem w przedmiotowych postępowaniach. Został napisany przez jednego z najlepszych w Polsce specjalistów z zakresu prawa ochrony środowiska, którego komentarze do ustaw cieszą się dużą popularnością i uznaniem.

Liczba stron: 448

Autor:

Krzysztof Gruszecki - były sędzia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy, przez wiele lat był etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz radcą prawnym specjalizującym się w sprawach z zakresu ochrony środowiska. Autor między innymi "Komentarza do ustawy o ochronie przyrody" (2005), "Komentarza do Prawa ochrony środowiska" (2007, 2008) oraz ponad 120 artykułów.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16