Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » VAT w zakresie gospodarowania nieruchomościami publicznymi

VAT w zakresie gospodarowania nieruchomościami publicznymi

VAT w zakresie gospodarowania nieruchomościami publicznymi
Zamów

Cena: 119,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

Organy władzy publicznej, w tym jednostki samorządu terytorialnego i państwowe jednostki organizacyjne, przy sprzedaży, zamianie czy aporcie gruntu zawierają umowy cywilnoprawne, na podstawie których należy rozliczyć podatek VAT.

Niniejsze opracowanie w praktyczny sposób przedstawia zagadnienie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wszelkiego rodzaju transakcji, których przedmiotem są nieruchomości publiczne, takich jak: dostawy, oddanie w wieczyste użytkowanie, najem czy dzierżawa.

W książce przedstawiono zasady kwalifikowania nieruchomości jako zabudowanych lub niezabudowanych, co ma wpływ na wysokość ich opodatkowania. Kompleksowo zaprezentowano tematykę rozliczeń VAT od zbycia nakładów na dzierżawioną nieruchomość i od sprzedaży nieruchomości zabudowanej przez jej dzierżawcę. Omówiono również opodatkowanie szczególnych dostaw nieruchomości, m.in.: zamiana, aport, oddanie w bezumowne użytkowanie czy sprzedaż na raty.

Opracowanie prezentuje aktualne interpretacje ministra finansów oraz orzecznictwo sądów administracyjnych. Zawiera także liczne przykłady i odpowiedzi na pytania uczestników szkoleń w zakresie podatku VAT, które autorka prowadzi dla podmiotów publicznych.

Książka adresowana jest do pracowników wydziałów i komórek zajmujących się gospodarką nieruchomościami w jednostkach samorządu terytorialnego i w państwowych jednostkach organizacyjnych, a także do księgowych, kierowników, skarbników oraz radców prawnych tych jednostek.

Liczba stron: 232

Autorka:

Elżbieta Rogala - niezależny ekspert w zakresie podatku VAT, pełniła funkcję głównego specjalisty w Departamencie Podatku VAT w Ministerstwie Finansów, była radcą w urzędzie skarbowym. Autorka wielu publikacji prasowych (m.in. w miesięczniku "Finanse Publiczne") oraz książek na temat podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16