Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » Wydawanie decyzji administracyjnych

Wydawanie decyzji administracyjnych

Wydawanie decyzji administracyjnych
Zamów

Cena: 119,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

W praktyce administracyjnej bardzo ważnym zagadnieniem są zasady i tryb wydawania decyzji administracyjnych w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Autor podejmuje tę problematykę, przedstawiając trzy etapy procesu: wszczęcie postępowania administracyjnego, postępowanie wyjaśniające oraz przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie. Koncentruje się przy tym na postępowaniu przed organem I instancji. Analizując zasady i tryby wydawania decyzji administracyjnych, przywołuje nie tylko liczne publikacje temu poświęcone, ale również odpowiednie orzecznictwo sądowe.

Trzecie wydanie publikacji zostało zaktualizowane w oparciu o rozwiązania wprowadzone ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a także ustawą z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. 

Pozycja adresowana jest do wszystkich, którzy uczestniczą w ogólnym postępowaniu administracyjnym, zarówno urzędników wydających decyzje administracyjne, jak i stron postępowania oraz ich pełnomocników.

Publikacja zawiera 62 wzory pism przydatnych w procesie wydawania decyzji administracyjnych oraz płytę CD z ich edytowalnymi wersjami.

Liczba stron: 256

Autor:

Dr Robert Suwaj - adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. Należy do towarzystw naukowych The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe oraz Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej. Wykłada na konferencjach i szkoleniach poświęconych prawu i procedurom administracyjnym, jest autorem ponad 100 publikacji i opinii z tego zakresu, m.in. monografii „Postępowanie dowodowe w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego” oraz „Judycjalizacja postępowania administracyjnego”.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16