Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych

Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych

Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych
Zamów

Cena: 148,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

W jaki sposób prawidłowo rozliczyć projekt finansowany ze środków unijnych? Jak zmienić system ewidencji w jednostce, aby spełniał wymóg prowadzenia wyodrębnionej księgowości? Co należy uwzględnić, wybierając sposób jej prowadzenia?

W publikacji w przystępny sposób zostały omówione możliwe formy prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków UE oraz wydatków dokonywanych przez beneficjentów dotacji unijnych. Autorka wiele uwagi poświęciła rodzajom i zakresowi kontroli projektów unijnych oraz najczęściej popełnianym błędom w wyodrębnionej ewidencji księgowej.

Czytelnik pozna zasady dotyczące m.in.:

  • dostosowania polityki rachunkowości i zakładowego planu kont do wymogów związanych z ewidencją projektu,
  • tworzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych,
  • prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w postaci dodatkowych, kont syntetycznych lub analitycznych albo kodu księgowego,
  • rozliczenia podatku dochodowego i podatku VAT w projektach unijnych,
  • prezentacji dotacji w sprawozdaniach finansowych, m.in. w bilansie, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

Do książki dołączone zostały wzory dokumentów związanych z prowadzeniem wyodrębnionej ewidencji księgowej i z realizacją projektów unijnych, dostępne również w formie edytowalnej na płycie CD.

Liczba stron: 275

AUTOR:

Katarzyna Poterucha – magister ekonomii, księgowa, analityk finansowy z ponadpiętnastoletnim doświadczeniem, popartym wieloma dyplomami i certyfikatami. Doradca i trener z obszaru finansowo-księgowego w projekcie ekonomii społecznej na Podkarpaciu. Od lat prowadzi szkolenia z zakresu finansów i księgowości dla jednostek sektora publicznego i prywatnego.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16