Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » Zabezpieczenie administracyjne należności pieniężnych w praktyce organów egzekucyjnych

Zabezpieczenie administracyjne należności pieniężnych w praktyce organów egzekucyjnych

Zabezpieczenie administracyjne należności pieniężnych w praktyce organów egzekucyjnych
Zamów

Cena: 119,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

Jak skutecznie zabezpieczyć zapłatę podatku, grzywny i innych należności pieniężnych? Kiedy można w tym celu zablokować środki na rachunku bankowym dłużnika lub ustanowić hipotekę przymusową na należącej do niego nieruchomości? W jaki sposób przygotować wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego i jakie dokumenty do niego dołączyć?

Książka krok po kroku opisuje przebieg postępowania zabezpieczającego i pomaga rozwiązać problemy, które mogą się pojawić na poszczególnych jego etapach. Autorka rozwiewa wątpliwości dotyczące najczęściej stosowanych przez organ egzekucyjny środków zabezpieczenia należności pieniężnych oraz środków prawnych przysługujących uczestnikom postępowania.

Przywołując aktualne orzecznictwo sądowe, wyjaśnia m.in.:

  • w jakich sytuacjach wszczęcie postępowania następuje na wniosek wierzyciela, a kiedy z urzędu – na podstawie tytułu wykonawczego,
  • co zrobić w razie zbiegu zabezpieczenia administracyjnego i sądowego,
    co może być przedmiotem zastawu skarbowego,
  • kiedy zajęcie zabezpieczające przekształca się w egzekucyjne,
  • kto może złożyć wniosek o wyłączenie rzeczy lub prawa spod zabezpieczenia,
  • jakie czynności powinien podjąć organ egzekucyjny w przypadku złożenia przez zobowiązanego zarzutu lub skargi.

Opracowanie zostało wzbogacone o praktyczne schematy oraz testy sprawdzające znajomość najważniejszych zagadnień z odpowiedziami. Jest skierowane przede wszystkim do praktyków zajmujących się egzekucją administracyjną, uczestników postępowania zabezpieczającego i prawników.

Liczba stron: 312

AUTOR:

Anna Dalkowska – doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni. Adiunkt na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, prowadzi wykłady i warsztaty sądowe dla aplikantów radcowskich Okręgowych Izb Radców Prawnych w Warszawie i Gdańsku, radców prawnych i pracowników administracji publicznej. Doświadczony szkoleniowiec, autorka publikacji z zakresu administracyjnego postępowania egzekucyjnego, prawa cywilnego i prawa medycznego.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16