Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » Zamknięcie roku 2015, otwarcie roku 2016

Zamknięcie roku 2015, otwarcie roku 2016

Zamknięcie roku 2015, otwarcie roku 2016
Zamów

Cena: 119,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

W jaki sposób prawidłowo zamknąć rok w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych? Jak rzetelnie przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? Na co zwrócić uwagę podczas sporządzania sprawozdań i zamykania ksiąg rachunkowych? Jak dokonać poprawnego przeksięgowania rocznego kont oraz właściwej wyceny bilansowej aktywów i pasywów?

Praktyczny przewodnik dla pracowników działów księgowości jsfp w kompleksowy sposób opisuje proces zamknięcia roku 2015 oraz otwarcia roku 2016 – w oparciu o obowiązujące przepisy.

Autorka krok po kroku przeprowadza czytelnika przez proces inwentaryzacji oraz szczegółowo przedstawia sposób ustalenia wyniku finansowego. Zostają omówione również zagadnienia dotyczące rozliczeń na przełomie roku, głównie z tytułu otrzymanych i udzielonych dotacji, zrealizowanych dochodów i niezrealizowanych wydatków.

W książce zostały opisane zasady sporządzania jednostkowego i łącznego bilansu jednostek oraz zakładów budżetowych, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu oraz bilansu z wykonania budżetu i skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego. Omówiono także zakres odpowiedzialności pracowników jednostek sektora finansów publicznych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podczas czynności związanych z zamknięciem roku.

Przewodnik został wzbogacony o przykłady i schematy ewidencji oraz wzory sprawozdań finansowych – ze szczegółową instrukcją ich wypełnienia. Do opracowania dołączone zostały również pisma Ministerstwa Finansów, GKO i RIO, których znajomość przyda się podczas zamykania i otwierania roku.

Liczba stron: 376

AUTOR:

Małgorzata Iwaniec – ekonomista, praktyk, pracownik urzędu miejskiego, specjalista z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz finansów publicznych. Zajmuje się rozliczeniami finansowymi projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ma uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz certyfikat CGAP. Stale współpracuje z miesięcznikiem „Finanse Publiczne”.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16