Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » Zamknięcie roku 2018, otwarcie roku 2019

Zamknięcie roku 2018, otwarcie roku 2019

Zamknięcie roku 2018, otwarcie roku 2019
Zamów

Cena: 148,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

Jak prawidłowo przeprowadzić ewidencje związane z zamknięciem roku po zmianach dokonanych w planie kont? W jaki sposób opracować informację dodatkową? Na co zwrócić uwagę przy ustalaniu wyniku finansowego w jednostce? Jak dokonać ewidencji wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego?

Przewodnik dla pracowników działów księgowości jsfp w kompleksowy sposób opisuje proces zamknięcia roku 2018 oraz otwarcia roku 2019 na podstawie nowych przepisów, w tym rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej.

Dzięki wskazówkom autorki czytelnik otrzyma niezbędną wiedzę dotyczącą m.in.:

  • tworzenia harmonogramu czynności dotyczących zamknięcia roku obrotowego,
  • procesu inwentaryzacji oraz zasad ujmowania jej wyników w księgach rachunkowych,
  • przeprowadzania rozliczeń na przełomie roku ze zrealizowanych dochodów i niezrealizowanych wydatków,
  • umorzenia i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • zakresu zmian dotyczących sporządzania bilansu jednostek oraz zakładów budżetowych,
  • rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki.

Dużo uwagi poświęcono rodzajom, formom, terminom i sposobom sporządzania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych na koniec roku obrachunkowego. Ponadto publikacja zawiera schematy ewidencji oraz wzory sprawozdań finansowych – ze szczegółową instrukcją ich wypełnienia – dołączone w wersji edytowalnej na płycie CD.

Liczba stron: 274

AUTOR:

Katarzyna Poterucha –  magister ekonomii, księgowa, analityk finansowy z ponadpiętnastoletnim doświadczeniem, popartym wieloma dyplomami i certyfikatami. Doradca i trener z obszaru finansowo-księgowego w projekcie ekonomii społecznej na Podkarpaciu. Od lat prowadzi szkolenia z zakresu finansów i księgowości dla jednostek sektora publicznego i prywatnego.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16