Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » Zarys legislacji administracyjnej. Uwarunkowania i zasady prawotwórczej działalności administracji publicznej

Zarys legislacji administracyjnej. Uwarunkowania i zasady prawotwórczej działalności administracji publicznej

Zarys legislacji administracyjnej. Uwarunkowania i zasady prawotwórczej działalności administracji publicznej
Zamów

Cena: 119,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

Na legislację administracyjną składają się zasady, formy, techniki oraz tryby tworzenia i ogłaszania aktów prawnych przez podmioty administracji bądź też współudział tych podmiotów w tworzeniu prawa przez inne organy.

Niniejsze opracowanie wyczerpująco opisuje problematykę prawotwórczej działalności podmiotów administracji publicznej, przedstawiając poszczególne etapy i zasady powstawania i ogłaszania nowych aktów prawnych. Autorzy omawiają takie zagadnienia, jak: kompetencje prawotwórcze, metodyka prac prawodawczych, procedury i techniki legislacji czy urzędowe ogłaszanie aktów prawnych. Poruszają również kwestie dotyczące nadzoru nad legislacją administracyjną oraz jej sądowej kontroli.

Publikacja została napisana z myślą o osobach związanych z działalnością legislacyjną na różnych szczeblach administracji publicznej, w tym radnych jednostek samorządu terytorialnego. Polecana jest także studentom prawa, administracji i innych nauk społecznych.

Liczba stron: 160

Autorzy:

Tomasz Bąkowski - dr hab., prof. Uniwersytetu Gdańskiego, radca prawny, wykładowca z zakresu prawa administracyjnego, gospodarki przestrzennej i legislacji administracyjnej. Jest autorem wielu opinii i ekspertyz sporządzanych dla instytucji publicznych i przedsiębiorców, jak również licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego.

Piotr Uziębło - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizuje się w problematyce prawa wyborczego, udziału społeczeństwa w procesie tworzenia prawa oraz systemach ustrojowych państw obcych. Jest autorem wielu publikacji z tych dziedzin.

Grzegorz Wierczyński - doktor adiunkt w Pracowni Informatyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autor publikacji na temat informatyki prawniczej i zasad tworzenia i ogłaszania prawa.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16