Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » Zarządzanie kryzysowe – praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy

Zarządzanie kryzysowe – praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy

Zarządzanie kryzysowe – praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy
Zamów

Cena: 119,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym wypełnia lukę w przepisach dotyczących obowiązków administracji publicznej na rzecz ochrony obywateli, mienia i środowiska. Przed jej nowelizacją zadania te spoczywały na poszczególnych organach zgodnie z ich właściwością rzeczową i miejscową. W znowelizowanej ustawie udzielono odpowiedzi na pytanie, co się stanie jeżeli możliwości działania tych organów zostaną zakłócone ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków w stosunku do zagrożenia. Ponadto, poprzez wprowadzenie faz zarządzania kryzysowego, wskazano na konieczność podejmowania działań, które pozwalają uniknąć sytuacji kryzysowej bądź znacznie złagodzić jej skutki.

Książka zawiera przegląd przepisów regulujących okoliczności, w których konieczne jest reagowanie kryzysowe, oraz wskazuje służby i podmioty, którym organy zarządzania kryzysowego powinny udzielać pomocy. Autor opisuje procedurę działania w sytuacjach kryzysowych takich jak katastrofy naturalne (powodzie, anomalie pogodowe, epidemie), katastrofy techniczne (pożary, katastrofy komunikacyjne i budowlane, awarie urządzeń infrastruktury technicznej) oraz akty terroru i inne zagrożenia.

W opracowaniu w przejrzysty sposób przedstawiono działania mające na celu wyodrębnienie i objęcie szczególną ochroną infrastruktury o podstawowym znaczeniu dla państwa i jego obywateli (infrastruktury krytycznej). Opisano także zakres i procedury reagowania kryzysowego stosowane w NATO, których znajomość w polskiej administracji jest nadal nikła.

Pozycja adresowana jest do
przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej zaangażowanych w zarządzanie kryzysowe, pracowników i funkcjonariuszy służb, inspekcji i straży realizujących zadania z zakresu reagowania kryzysowego oraz przedstawicieli świata nauki podejmujących prace w obszarze bezpieczeństwa narodowego.

Liczba stron: 216

Autor:

Witold Skomra - dr inż. st. bryg. w stanie spoczynku, p.o. Szefa Biura Ochrony Infrastruktury Krytycznej i Planowania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, doradca Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Były Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Doktor nauk wojskowych w specjalności obrona narodowa. Wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Współautor nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16