Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » Zarządzanie kryzysowe - praktyczny przewodnik

Zarządzanie kryzysowe - praktyczny przewodnik

 Zarządzanie kryzysowe - praktyczny przewodnik
Zamów

Cena: 128,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

Kto jest odpowiedzialny za ochronę ludzi, mienia i środowiska w sytuacji kryzysowej na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim? Jakie zmiany wprowadza Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego? Jakie kroki należy podjąć w sytuacji, gdy wyznaczone organy nie posiadają sił i środków adekwatnych do zagrożenia? Jak należycie wypełniać obowiązki w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym?

Książka stanowi praktyczny komentarz do zmian w przepisach regulujących okoliczności, w których konieczne jest reagowanie kryzysowe. Autor opisuje procedurę działania w sytuacjach kryzysowych, takich jak katastrofy naturalne (powodzie, anomalie pogodowe, epidemie), katastrofy techniczne (pożary, katastrofy komunikacyjne i budowlane, awarie urządzeń infrastruktury technicznej) oraz akty terroru (w tym cyberterroryzm) i inne zagrożenia. Wskazuje przy tym służby i podmioty, którym organy zarządzania kryzysowego powinny udzielać pomocy, oraz podpowiada, jak należycie przygotować zasoby ludzkie.

W opracowaniu w przejrzysty sposób przedstawiono działania mające na celu wyodrębnienie i objęcie szczególną ochroną infrastruktury krytycznej, a także opisano zakres i procedury reagowania kryzysowego stosowane w NATO. Publikacja została wzbogacona o zbiór tabel i schematów przydatnych w zarządzaniu kryzysowym.

Pozycja adresowana jest do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej zaangażowanych w zarządzanie kryzysowe oraz do pracowników i funkcjonariuszy służb, inspekcji i straży realizujących zadania z zakresu reagowania kryzysowego.

Liczba stron: 368

AUTOR:

dr inż. Witold Skomra – doradca w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odpowiedzialny za obszar współpracy międzynarodowej, planowanie cywilne i ochronę infrastruktury krytycznej. Wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Były strażak – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Autor książek i publikacji z zakresu bezpieczeństwa narodowego, zarządzania kryzysowego, oceny ryzyka i ochrony infrastruktury krytycznej.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16