Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » Zbywanie i oddawanie do korzystania nieruchomości samorządowych i Skarbu Państwa

Zbywanie i oddawanie do korzystania nieruchomości samorządowych i Skarbu Państwa

Zbywanie i oddawanie do korzystania nieruchomości samorządowych i Skarbu Państwa
Zamów

Cena: 119,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

Książka omawia sposób i tryb zbywania oraz oddawania do korzystania nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa.

Autor prezentuje czynności poprzedzające te działania oraz kompetencje wojewody i organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie. Szczegółowo opisuje procedury zbycia nieruchomości w trybie przetargu, drodze bezprzetargowej oraz postępowanie przy oddawaniu do korzystania nieruchomości publicznych - na podstawie najczęściej spotykanych w praktyce umów cywilnoprawnych: sprzedaży, zamiany, darowizny, dzierżawy, najmu itp.

W książce podjęta została także problematyka leasingu bezpośredniego nieruchomości publicznych jako alternatywy dla oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste albo dzierżawę.

Publikacja uwzględnienia nowelizacje ustawy o gospodarce nieruchomościami z 2004, 2007, 2009 i 2010 roku. Dodatkowo zostały w niej przytoczone wyniki kilku kontroli NIK dotyczących zbywania i udostępniania nieruchomości publicznych.

Książka skierowana jest do urzędników zajmujących się zbywaniem nieruchomości publicznych, potencjalnych nabywców tych nieruchomości, praktyków zajmujących się obrotem nieruchomościami, a także przedstawicieli środowiska naukowego.

Liczba stron: 232

Autor:

Rafał Padrak - radca prawny zatrudniony w Najwyższej Izbie Kontroli, ekspert w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i jst. Autor wielu publikacji na temat sprzedaży nieruchomości publicznych. Był konsultantem prawnym kontroli NIK "Zbywanie nieruchomości komunalnych przez gminy", przeprowadzonej w 2003 r. Wnioski legislacyjne zgłoszone Radzie Ministrów po tej kontroli znalazły odzwierciedlenie w treści rozporządzenia z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16