Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
Zamów

Cena: 119,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

Prawny instrument ochrony środowiska, jakim jest wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, jest jednym z najtrudniejszych do prawidłowego zastosowania w praktyce. W procesie wydawania zezwolenia nie można ograniczyć się jedynie do zasad ogólnych prawa ochrony środowiska. Niezbędne jest także uwzględnienie przepisów dotyczących postępowania administracyjnego czy wiedzy interdyscyplinarnej z zakresu dendrologii, botaniki lub nauk urbanistycznych.

Niniejsza książka jest wydaniem drugim, które zostało zaktualizowane w związku z uchwaloną w 2010 roku nowelizacją tzw. ustawy środowiskowej. Część wprowadzonych rozwiązań dotyczy ochrony zieleni w miastach i wsiach oraz gospodarowania zasobami i składnikami przyrodniczymi. W opracowaniu poruszono problemy, jakie w tym zakresie mogą się pojawić w praktyce, wraz z przedstawieniem modeli ich rozwiązań. W pierwszym rozdziale opisane zostały podmioty uczestniczące w wydawaniu zezwoleń i strony postępowania. W kolejnych - rodzaje zezwoleń i decyzji dotyczących usunięcia drzew i krzewów oraz opłaty w tym zakresie, a także kary przewidziane za zniszczenie drzew i krzewów lub ich usunięcie bez wymaganego zezwolenia. W publikacji autor wskazuje także na uwarunkowania wpływające na proces wydawania przedmiotowych aktów administracyjnych, które mogą sprawić dodatkowe trudności - na przykład skomplikowaną sytuację prawno-lokalizacyjną drzew lub krzewów.

Adresatami książki są zarówno organy administracji wydające zezwolenia, jak i posiadacze nieruchomości, na których znajdują się drzewa lub krzewy, przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie pielęgnacji zieleni, organizacje ekologiczne, a także przedstawiciele zawodów prawniczych oraz nauki prawa ochrony środowiska.

Liczba stron: 248

Autor:

Krzysztof Gruszecki - wieloletni etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy. W latach 2004-2009 sędzia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym najpierw w Gdańsku, a następnie w Bydgoszczy. Wieloletni radca prawny prowadzący działalność w sprawach z zakresu ochrony środowiska. Autor publikacji książkowych: "Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz", "Prawo ochrony środowiska. Komentarz", "Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz", a także wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16