Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
Zamów

Cena: 128,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

W jakim terminie należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego? Czy niedozwolona ingerencja w pas drogowy zawsze wiąże się z koniecznością poniesienia kary? Jakiego rodzaju zezwolenia wymaga umieszczenie reklamy lub ogródka gastronomicznego na chodniku?

Publikacja kompleksowo opisuje zagadnienia związane z zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z zarządzaniem drogą lub prowadzeniem ruchu drogowego. Precyzuje, kto i w jakich sytuacjach powinien złożyć wniosek o wydanie zezwolenia. Szczegółowo opisuje rodzaje zezwoleń, które należy pozyskać, chcąc zająć pas drogowy w celu umieszczenia w nim obiektów budowlanych, reklam czy urządzeń infrastruktury technicznej. Książka opisuje proces wszczęcia oraz przebieg postępowania administracyjnego skutkującego wydaniem zezwolenia. Autorzy poruszają kwestie związane m.in. z zezwoleniem na zjazdy dla stacji benzynowych, hoteli, obiektów gastronomicznych oraz zakładów przemysłowych i handlowych. Udzielają informacji, jak postąpić, w sytuacji gdy wniosek o wydanie zezwolenia nie zostanie uwzględniony.

Książka została wzbogacona o najnowsze orzecznictwo sądowe. Uwypuklono w niej problemy wywołujące wątpliwości w praktyce działania zarządców dróg, inwestorów czy właścicieli nieruchomości graniczących z pasem drogowym, wskazując możliwe sposoby postępowania.

Dzięki publikacji czytelnik:

  • dowie się, jakie zezwolenie musi uzyskać, aby umieścić w pasie drogowym obiekt handlowy lub usługowy,
  • rozróżni, które sytuacje należy traktować jako zajęcie pasa drogowego, a które nie,
  • pozna konsekwencje prawne, jakie niesie ze sobą zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia,
  • nabędzie wiedzę o zakresie postępowania dowodowego w sprawie nałożenia kary za zajęcie pasa drogowego.

Liczba stron: 274

AUTORZY:

Paweł Majczak – pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym oraz postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

dr Krzysztof Sobieralski – adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, członek Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, doświadczony szkoleniowiec specjalizujący się w problematyce dróg publicznych, prawa i postępowania administracyjnego egzekucyjnego, autor wielu publikacji z tego zakresu.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16