Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » Zwrot środków przeznaczonych na realizację programów regionalnych finansowanych z udziałem środków europejskich – weryfikacja decyzji

Zwrot środków przeznaczonych na realizację programów regionalnych finansowanych z udziałem środków europejskich – weryfikacja decyzji

Zwrot środków przeznaczonych na realizację programów regionalnych finansowanych z udziałem środków europejskich – weryfikacja decyzji
Zamów

Cena: 128,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

W jakich sytuacjach beneficjent musi zwrócić środki unijne? Kto ma prawo wnieść odwołanie od decyzji o zwrocie środków lub złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy? Kiedy możliwe jest wstrzymanie wykonania decyzji przez organ administracji?

Beneficjenci, którzy wykorzystują pozyskane środki unijne niezgodnie z ich przeznaczeniem lub naruszają przy tym obowiązujące procedury, muszą się liczyć z koniecznością zwrotu dotacji. W publikacji krok po kroku opisano proces wydawania decyzji określającej kwotę przypadającą do zwrotu oraz związane z tym prawo beneficjenta do odwołania się od decyzji lub do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Autorzy szczegółowo omawiają przebieg postępowania wywołanego złożeniem odwołania lub wniosku oraz przypadki, w których wniesienie tych środków zaskarżenia jest niemożliwe. Wyjaśniają również kwestie formalne, takie jak termin właściwy do złożenia wniosku lub odwołania przez beneficjenta oraz zebranie i przedstawienie niezbędnego materiału dowodowego. Dużo uwagi poświęcają zagadnieniu wykonalności decyzji w postępowaniu administracyjnym oraz sytuacjom, w których wykonanie decyzji zostaje wstrzymane.

Opracowanie jest kierowane do beneficjentów środków unijnych, pracowników organów orzekających o konieczności zwrotu tych środków ze względu na ich wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem, a także do adwokatów, radców prawnych i sędziów.

Liczba stron: 276

Dr Krzysztof Sobieralski (red.) – adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego, etatowy członek SKO we Wrocławiu, członek Rady KSAP, ekspert w zakresie prawa administracyjnego i egzekucji administracyjnej.

Ilona Szczygieł-Grüdl – prawnik, wieloletni pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, specjalista z zakresu funduszy UE, zamówień publicznych oraz procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej.

Anna Solner – prawnik, wieloletni pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, specjalista z zakresu realizacji projektów współfinansowanych z funduszy UE.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16