Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Październik 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Skonsolidowany bilans jst

Procedury konsolidacyjne w praktyce powodują wiele trudności. Ich źródłem jest nie tylko złożona struktura jst, ale też wielość czynności związanych z konsolidacją. Z pewnością pomocne są przemyślane zapisy polityki rachunkowości dotyczące sporządzania bilansu skonsolidowanego lub odpowiedniego zarządzenia. Przedstawiamy etapy procesu konsolidacji.

więcej »

Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy w ewidencji księgowej

Środki publiczne, którymi na co dzień dysponują jednostki sektora finansów publicznych, wymagają szczególnego traktowania w procesie ich przyjmowania, przechowywania, rozliczania i ewidencjonowania. Dotyczy to także wadium lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, również wnoszonych w formach innych niż pieniądz.

więcej »
Finanse Publiczne - Czerwiec 2015

Zmiany w sprawozdawczości budżetowej jst

Ustalenie procedury składania sprawozdań budżetowych w razie nieprawidłowego działania systemu ePUAP i doprecyzowanie definicji należności i dochodów na potrzeby sporządzania sprawozdań – takie m.in. zmiany wprowadzono nowelizacją rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, obowiązującą od 1 kwietnia br.

więcej »

Kwestionowanie stosunku pracy przez ZUS

Charakter zatrudnienia bądź wysokość wynagrodzenia wykazywanego przez płatnika składek mogą podlegać kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i być podważane. Stosunek pracy uznaje się za nieważny m.in. w sytuacji, gdy oświadczenia woli stron w kwestii zatrudnienia zostały złożone dla pozoru.

więcej »
Finanse Publiczne - Czerwiec 2015

Dokumentowanie rozliczeń w ramach jst – faktura VAT czy nota księgowa?

W jednym z wyroków NSA stwierdził, że dokumentowanie rozliczeń między powiatem i jego jednostkami budżetowymi z tytułu kosztów utrzymania pomieszczeń przekazanych jednostkom przez powiat powinno mieć formę not księgowych. Organy podatkowe wciąż jednak za ugruntowaną praktykę uznają dokumentowanie takich rozliczeń za pomocą faktur. Jak mogą sobie radzić jednostki, gdy mają podobne wątpliwości?

więcej »