Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Najnowsze zmiany w klasyfikacji budżetowej

Minister Finansów podpisał 18 kwietnia 2018 r. kolejne rozporządzenie zmieniające klasyfikację budżetową. Ponieważ duża część przepisów weszła w życie z mocą wsteczną, należy je prześledzić pod kątem zmian koniecznych do wdrożenia w danej jednostce. Jednostki samorządu terytorialnego muszą też odpowiednio dostosować uchwały budżetowe na rok 2018.

więcej »

Odpowiedzialność za inwentaryzację

Kto i w jakim zakresie odpowiada za wszystkie rodzaje inwentaryzacji? Jak powinny wyglądać dokumenty przekazujące taką odpowiedzialność? Jaką odpowiedzialność w zakresie inwentaryzacji ma kierownik i czy może się jej „wyzbyć” całkowicie, czy też odpowiada jednak za inwentaryzację w formie spisu z natury? Proszę o szczegółową analizę tego zagadnienia w ujęciu praktycznym, gdyż problematyka ta jest sprzecznie opisywana w różnych publikacjach.

więcej »
Finanse Publiczne - Czerwiec 2018

Mechanizm podzielonej płatności VAT w sektorze publicznym

Wszystkie jednostki sektora finansów publicznych posiadające status podatnika VAT powinny mieć świadomość, że przepisy wprowadzające mechanizm podzielonej płatności będą ich dotyczyć bezpośrednio. Choć stosowanie mechanizmu jest dobrowolne, to wystarczy decyzja jednego z kontrahentów, by jednostka stała się częścią nowego systemu rozliczeń.

więcej »

Nagroda jubileuszowa

Ustalając wysokość nagrody jubileuszowej, należy dokładnie przeanalizować przepisy prawa określające zasady wyznaczania podstawy naliczenia nagrody czy też ewentualne zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne. W zależności od okoliczności wysokość nagrody może bowiem przyjmować różne wartości.

więcej »
Finanse Publiczne - Czerwiec 2018

Inwestycje wodno-kanalizacyjne w kontekście rozliczeń VAT

Odliczenie VAT naliczonego od kosztów budowy i funkcjonowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej to jedno z najbardziej zawiłych zagadnień podatkowych w praktyce funkcjonowania samorządów. Przyczyną problemów jest nie tylko skomplikowane prawo, ale również w dużej mierze – sprzeczne orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych.

więcej »