Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Październik 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Sporządzenie sprawozdania finansowego i zamknięcie ksiąg rachunkowych – harmonogram czynności

Podstawą prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zamknięcia ksiąg rachunkowych jest przygotowanie precyzyjnego planu, który określi właściwą kolejność wykonywania niezbędnych czynności i zapewni ich sprawny przebieg. Przedstawiamy harmonogram, który będzie stanowił merytoryczne wsparcie dla każdego księgowego jsfp.

więcej »

Etap właściwy spisu z natury

Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z ustawą o rachunkowości stanowi naruszenie prawa. Podpowiadamy, na co zwrócić szczególną uwagę podczas przeprowadzania spisu z natury środków trwałych i jakich błędów należy się wystrzegać.

więcej »
Finanse Publiczne - Grudzień 2015

Zasady rozliczania i opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych

Okres sześciu lat obowiązywania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych pokazał, że zasady jej funkcjonowania mogą stać się osią sporu. Świadczy o tym orzecznictwo sądowe, które wielokrotnie stoi w opozycji do oficjalnego stanowiska ZUS. Omawiamy przepisy ustaw, a także najważniejsze wyroki sądów i decyzje interpretacyjne ZUS z tego zakresu.

więcej »

Prewskaźnik w systemie korekt VAT

Wchodzące w życie od 1 stycznia 2016 r. przepisy znowelizowanej ustawy o VAT znacząco skomplikują rozliczenia jednostek, które wykorzystują zakupione towary i usługi do działalności mieszanej. Wyjaśniamy, jak dokonać wyboru prewskaźnika oraz w jaki sposób stosowanie preproporcji wpłynie na zasady odliczenia opartego o tzw. strukturę sprzedaży oraz na reguły sporządzania korekt wieloletnich.

więcej »
Finanse Publiczne - Grudzień 2015

Nowe regulacje prawne w gminach od 2016 r. – część 2

  • Podatek od nieruchomości
  • Podatek od środków transportowych
  • Podatek leśny
  • Zmiany w ustawie o samorządzie gminnym
więcej »