Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Rozliczanie kosztów podróży służbowych

Ustalenie należności oraz zobowiązań występujących pomiędzy pracodawcą a pracownikami w ramach rozrachunków z tytułu zakończonych podróży służbowych wymaga szczegółowego przeanalizowania przepisów dotyczących naliczania diet czy rozliczania różnic kursowych. Efekt tych ustaleń decyduje nie tylko o prawidłowej ewidencji księgowej, ale również o prawidłowym rozliczeniu z fiskusem.

więcej »
Finanse Publiczne - Grudzień 2018

Proces przeprowadzania inwentaryzacji

Inwentaryzacja stanowi podstawowe narzędzie pozwalające na właściwe zamknięcie ksiąg rachunkowych. Należy zatem dopilnować, aby proces ten został przeprowadzony rzetelnie i umożliwiał tym samym zweryfikowanie stanu ewidencyjnego ze stanem rzeczywistym, rozliczenie osób odpowiedzialnych czy wykrycie nieprawidłowości w gospodarowaniu majątkiem jednostki.

więcej »

Opłaty za pobyt w przedszkolu i wyżywienie a podatek VAT

Od września w jednej z placówek zespołu ekonomiczno--administracyjnego szkół (ZEAS) dzieci korzystają z przedłużonego pobytu w przedszkolu oraz z wyżywienia w formie cateringu (co do tej pory nie funkcjonowało w żadnej z placówek). Szkoła podpisała umowę z firmą cateringową, która na tej podstawie codziennie dostarcza posiłki, a za wykonane usługi wystawia fakturę. Wpłaty za posiłki i przedłużony pobyt dzieci w przedszkolu są wnoszone przez rodziców na konto szkoły. Czy ZEAS również powinien wystawiać fakturę VAT z adnotacją, że sprzedaż jest zwolniona z podatku? W innych placówkach ZEAS wystawia fakturę zbiorczą na koniec miesiąca, ale tam szkoły same przygotowują posiłki, natomiast w tym przypadku szkoła dokonuje zakupu już gotowych dań.

więcej »
Finanse Publiczne - Grudzień 2018

Okoliczności zapewniające nienaruszalność stosunku pracy

Regulacje prawa pracy w niektórych szczególnych przypadkach znacząco ograniczają uprawnienia pracodawcy do rozwiązania stosunku pracy lub zmiany warunków zatrudnienia. Takie „przywileje pracownicze” wynikają przede wszystkim z ochrony przedemerytalnej oraz uprawnień związanych z rodzicielstwem.

więcej »
Finanse Publiczne - Grudzień 2018

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności

Od 1 stycznia 2019 r. nastąpi automatyczne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Właściwe organy powinny zidentyfikować nieruchomości podlegające przekształceniu i w odpowiednim terminie wydać ich właścicielom zaświadczenia potwierdzające przekształcenie oraz określające obowiązek wnoszenia opłat z tego tytułu.

więcej »