Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Lipiec 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Moment zakończenia odpisów amortyzacyjnych

Określając moment zakończenia amortyzacji, poszczególne jsfp muszą się kierować obowiązującymi regulacjami – właściwymi dla formy organizacyjno-prawnej danej jednostki. Choć mogłoby się wydawać, że po tylu latach stosowania niezmienionych przepisów ustalenie tego momentu nie powinno przysparzać żadnych kłopotów, to w rzeczywistości sprawa okazuje się bardziej skomplikowana.

więcej »

Samorząd jako podatnik VAT

Nie da się ukryć, że na samorządach ciąży coraz więcej obowiązków związanych z rozliczaniem podatku VAT.Sprawy nie ułatwia wciąż zmieniające się prawo oraz sprzeczne orzecznictwo i stanowiska organów podatkowych. Osoby wdrażające się w specyfikę VAT często dochodzą do wniosku, że o wiele łatwiej rozliczyć firmę o kilkusetmilionowych obrotach niż mały samorząd.

więcej »
Finanse Publiczne - Kwiecień 2017

Naruszenia związane z prowadzeniem gospodarki kasowej

Obowiązujące przepisy o finansach publicznych nie regulują zasad prowadzenia gospodarki kasowej w jednostce. Do ustalenia wytycznych w tym zakresie jest zobligowany kierownik jednostki, który w ramach sprawowania efektywnej kontroli zarządczej powinien wprowadzić odpowiednie uregulowania wewnętrzne uwzględniające przepisy uor i ufp.

więcej »

Zasady stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu

Zgodnie z brzmieniem indywidualnych interpretacji podatkowych dla zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów nie ma znaczenia forma stosunku prawnego, w ramach którego twórca wykonuje powierzoną mu pracę. Warto jednak pamiętać, że rodzaj zawartej umowy przekłada się na wystąpienie określonych obowiązków po stronie podatnika i płatnika.

więcej »
Finanse Publiczne - Kwiecień 2017

Działalność i finansowanie ochotniczych straży pożarnych

  • Forma organizacyjna, statut i władze OSP

  • Źródła i cele finansowania

  • Klasyfikacja ponoszonych wydatków i zwolnienia podatkowe

więcej »