Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej

W wyniku wprowadzenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej, stanowiącej częściowo źródło dochodów gminy, samorządy zyskały nie tylko nowe kompetencje, ale i obowiązki. Do końca pierwszego kwartału 2018 r. samorządy miały czas na wysłanie informacji o wysokości opłaty do podmiotów zobowiązanych. Wyjaśniamy, jakie dokumenty należy opracować na dalszych etapach rozliczeń.

więcej »

Funkcjonowanie wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych

Ewidencja księgowa dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku oraz finansowanych nimi wydatków jest odmienna od ewidencji klasycznych dochodów i wydatków budżetowych. W odniesieniu do tej kategorii dochodów obowiązują również inne zasady rozliczania się z budżetem – zależne od rodzaju jednostki oświatowej.

więcej »
Finanse Publiczne - Kwiecień 2018

Obowiązek rozliczenia VAT przez nabywcę

Otrzymanie faktury zakupowej może się wiązać z obowiązkiem zapłaty podatku za sprzedawcę. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku fiskus może się domagać od jednostki zapłaty podatku ponownie, mimo że uiściła już ona VAT w cenie zakupu. W takiej sytuacji jednostka nie ma również prawa do odliczenia podatku zapłaconego na fakturze otrzymanej od sprzedawcy.

więcej »

Elektroniczne zwolnienia lekarskie od 1 lipca 2018 r.

Jeszcze tylko do końca czerwca 2018 r. lekarze mogą wykorzystywać papierowe zwolnienia lekarskie. Później będzie to możliwe już tylko w wyjątkowych przypadkach, przede wszystkim w razie pojawienia się problemów technicznych uniemożliwiających wystawienie zwolnienia elektronicznego. Jakie obowiązki i jakie korzyści niosą te zmiany dla płatników składek?

więcej »
Finanse Publiczne - Kwiecień 2018

Oświadczenia majątkowe w świetle planowanych zmian

Ustawa o jawności życia publicznego miała wejść w życie 1 marca 2018 r. Na moment publikacji niniejszego artykułu projekt znajduje się na etapie prac w Stałym Komitecie Rady Ministrów. W związku z tym, że 30 kwietnia mija termin złożenia oświadczeń majątkowych, omawiamy planowane zmiany przepisów.

więcej »