Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Uproszczenia stosowane w polityce rachunkowości

Jednostka może w ramach polityki rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. W ustawie o rachunkowości nie wprowadzono jednak szczegółowych regulacji określających zakres dopuszczalnych uproszczeń. Więcej wyjaśniają krajowe standardy rachunkowości.

więcej »

Ewidencja administracyjnych kar pieniężnych

Jednostki sektora finansów publicznych mogą nakładać kary administracyjne, ale mogą być też podmiotami, na które takie kary będą nakładane. Każda z tych sytuacji wiąże się z obowiązkiem rzetelnego udokumentowania oraz prawidłowego ujęcia kar w ewidencji księgowej – w odpowiednich okresach, na właściwych kontach i w należytych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

więcej »
Finanse Publiczne - Kwiecień 2019

Omówienie wybranych paragrafów dochodowych (cz. 1)

Usystematyzowanie poszczególnych źródeł dochodów według paragrafów klasyfikacji budżetowej umożliwia jednostkom prawidłowe sporządzenie sprawozdań budżetowych. Kluczem do przyporządkowania dochodu do odpowiedniego paragrafu jest analiza brzmienia paragrafów i objaśnień podanych w załączniku do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej.

więcej »

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej

Z początkiem tego roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej, które zobowiązuje pracodawcę do prowadzenia akt osobowych oddzielnie dla każdego pracownika. Jednocześnie na mocy wprowadzonych regulacji zmieniono liczbę i zakres poszczególnych części pracowniczych akt osobowych.

więcej »
Finanse Publiczne - Kwiecień 2019

Naliczanie VAT od opłat przekształceniowych

Minister Finansów udzielił ciekawej odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie wątpliwości dotyczących naliczania podatku VAT od opłat przekształceniowych związanych z przekształcaniem użytkowania wieczystego w prawo własności.

więcej »