Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Zdarzenia po dniu bilansowym

Jednostki muszą ujawnić w informacji dodatkowej skutki zdarzeń, które wystąpiły lub najprawdopodobniej wystąpią po dniu bilansowym i mogą znacząco oddziaływać na sytuację majątkową i finansową jednostki, mimo że nie wpływają na dane zaprezentowane w bilansie. W tym roku jednostki powinny przeanalizować i uwzględnić również ewentualne skutki pandemii koronawirusa.

więcej »

Przedawnione należności publiczno- i cywilnoprawne

Wyegzekwowanie wszystkich zaległości od dłużników samorządowej jednostki budżetowej jest w praktyce mało realne. Mimo to jednostka powinna wdrożyć takie rozwiązania w zakresie ewidencji i windykacji, aby umożliwiały one kontrolowanie należności zagrożonych przedawnieniem.

więcej »

Czy odliczenie VAT jest prawem, czy obowiązkiem jednostki?

Na przełom lat 2019 i 2020 NIK zaplanowała kontrole dotyczące centralizacji VAT w samorządach. Pojawiają się już pierwsze wyniki i zalecenia. Niektóre z nich są jednak dość zaskakujące. Kontrolujący kwestionują bowiem nieodliczenie VAT w jednostkach budżetowych, w których prewspółczynnik jest niezwykle niski (nawet poniżej 1%). Czy słusznie?

więcej »

Uchwały w sprawie ulg w podatku od nieruchomości

Przepisy towarzyszące wprowadzeniu tzw. tarczy antykryzysowej umożliwiają gminom wprowadzenie – jeszcze w tym roku – zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, którzy ponoszą negatywne konsekwencje stanu epidemii. Co istotne, regulacje te przyznają samorządom szersze kompetencje w stanowieniu preferencji niż przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

więcej »

Kontrolowanie pracownika w ramach pracy zdalnej

Przepisy wprowadzające możliwość pracy zdalnej regulują rozwiązania, które były już wdrażane przez pracodawców bez wyraźnej podstawy prawnej. Działania ustawodawcy są niewątpliwie słuszne w dobie zagrożenia epidemicznego. Dość ogólne sformułowanie przepisów może jednak rodzić pewne wątpliwości pojawiające się w trakcie praktycznego stosowania tego rozwiązania.

więcej »

Szczególne rozwiązania związane z wirusem COVID-19

Aktualna sytuacja ekonomiczna wielu podmiotów wywołana kryzysem epidemicznym wymusiła pilne przyjęcie przepisów mających złagodzić jego negatywne skutki. Wprowadzone narzędzia zmieniają zasady wykonywania budżetów jst, procedury udzielania dotacji i tworzenia rezerw czy też terminy realizacji wielu obowiązków z zakresu egzekwowania należności.

więcej »