Finanse publiczne

Strona główna » Listopad 2018 » Kontrola finansowa » Symbol 4990 w sprawozdawczości budżetowej

Brosz o finansach

Lipiec - Sierpień 2019

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Krystyna Gąsiorek

Symbol 4990 w sprawozdawczości budżetowej

Proszę o wyjaśnienie, co oznacza symbol 4990, w jakich przypadkach go stosować i w jakim sprawozdaniu wykazywać.

Odpowiada: Krystyna Gąsiorek

W związku z tym, że jednostki sektora finansów publicznych niejednokrotnie stosują symbol 4990 jako paragraf, warto przybliżyć możliwości zastosowania go w praktyce. 

Tylko w niektórych sprawozdaniach 

Zapisy załączników nr 34, 35 i 36 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (dalej: rozporządzenie) przewidują stosowanie symbolu 4990. Należy zwrócić uwagę, że nie jest on paragrafem, lecz wyłącznie symbolem i może być zastosowany jedynie w sprawozdaniu Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa, w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej lub jednostki samorządu terytorialnego, a także w sprawozdaniu Rb-28UE z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej. Co ważne, symbol 499 może być stosowany wyłącznie w zakresie określonym w zapisach rozporządzenia. 

Tylko w sytuacjach wyjątkowych 

W § 10 ust. 4 załącznika nr 34 (stanowiącego instrukcję sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa) oraz § 8 ust. 3 załącznika nr 36 (stanowiącego instrukcję sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu jednostek samorządu terytorialnego) dopuszcza się, aby w sytuacjach wyjątkowych, niezależnych od jednostki, niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących wykazywać, wprowadzając symbol 4990 zamiast paragrafu. Należy mieć na uwadze, że niewłaściwe obciążenie wykazuje się zapisem zwykłym, a niewłaściwe uznania rachunku – jako liczbę ujemną. W następnym okresie sprawozdawczym niewłaściwe przelewy środków powinny być natomiast wyjaśnione i rozliczone. 

[…]

Autorka jest specjalistą z zakresu klasyfikacji i sprawozdawczości budżetowej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.