Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Marzec 2020

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Nowe wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków

Od 9 września należy stosować nową wersję wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków unijnych. Najistotniejsze zmiany dotyczą szacowania wartości zamówienia, rozeznania rynku, sposobu opisu zamówienia czy też wyboru wykonawcy w przypadku uchylenia się wyłonionego wcześniej podmiotu od podpisania umowy.

więcej »

Rozrachunki z kontrahentami w stanowisku KSR – definicja i wycena

Wytyczne stanowiska KSR w sprawie rozrachunków z kontrahentami, przy uwzględnieniu szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, mogą być stosowane również w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Ułatwią identyfikację i interpretację zdarzeń związanych z rozrachunkami, ich zakresem, wyceną, inwentaryzacją oraz prezentacją w sprawozdaniu finansowym.

więcej »

Nieprawidłowości związane z procesem inwentaryzacji

Zgodnie z orzecznictwem GKO wszelkie odstępstwa od określonych w uor zasad dokonywania inwentaryzacji – zarówno jej zaniechanie czy niepełne przeprowadzenie, jak i nierozliczenie stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych – musi skutkować odpowiedzialnością sprawcy. Warunkiem jest możliwość przypisania winy w czasie popełnienia naruszenia.

więcej »

Ustalanie wolnych środków będących w dyspozycji jst

Kwota wolnych środków wynika z konkretnych urządzeń księgowych, dlatego nie można jej zaplanować w budżecie w dowolnej wysokości. Jeśli jst wskazuje – jako źródło pokrycia planowanego deficytu – wolne środki w wysokości wyższej niż ich faktyczna wartość, narusza art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp.

więcej »

Benefity pracownicze jako świadczenia z zfśs

Jednym z elementów systemu motywowania pracowników oraz wzmacniania ich relacji z pracodawcą są różnego rodzaju pozapłacowe korzyści, takie jak karty sportowe, dostęp do prywatnej opieki medycznej czy ubezpieczenie na życie. Sposób podatkowego i składkowego rozliczenia tego rodzaju świadczeń zależy przede wszystkim od źródła ich finansowania.

więcej »