Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Wrzesień 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Zakupy na raty w ewidencji i sprawozdaniu Rb-Z

Dokonując zakupu na raty, jednostka powinna – bez względu na liczbę tych rat – wykazać wynikające z danej transakcji zobowiązania jako „kredyty i pożyczki” w sprawozdaniu Rb-Z. Wyjaśniamy, w jaki sposób prezentować te informacje w sprawozdaniach za kolejne kwartały i jak ujmować zakup w księgach rachunkowych.

więcej »

Nieprawidłowości przy tworzeniu i prowadzeniu zfśs

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest funduszem specjalnego przeznaczenia, dlatego jego środki muszą służyć finansowaniu ściśle określonych celów. Niewłaściwe wykorzystanie tych środków jest jednak jedną z najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości. Wiele uchybień wynika także z nieprzestrzegania zasad tworzenia funduszu i dokonywania odpisów.

więcej »
Finanse Publiczne - Luty 2017

Zasady wykazywania należności w sprawozdaniu Rb-N

  • Podstawowe zasady prezentowania należności w sprawozdaniu Rb-N
  • Wykazywanie papierów wartościowych, pożyczek, gotówki, depozytów, należności wymagalnych i pozostałych należności
  • Różnice w prezentacji danych w sprawozdaniach Rb-N i Rb-27S
więcej »

Ustalenie i korygowanie prewskaźnika przez uczelnię publiczną

Skomplikowany charakter regulacji wprowadzających prewskaźnik VAT wynika nie tylko z problematycznego wyboru metody jego ustalania i korygowania po zakończeniu roku. Istotną trudnością jest także konieczność równoległego stosowania prewskaźnika i tzw. struktury sprzedaży, jak również wpływ nowych regulacji na zasady dokonywania korekt wieloletnich.

więcej »
Finanse Publiczne - Luty 2017

Pojęcie audytu w ustawie o KAS

Przepisy ustawy o KAS, które wejdą w życie 1 marca 2017 r., na nowo określiły zasady przeprowadzania audytu uregulowane dotychczas w ustawie o kontroli skarbowej. Ustawodawca rozszerzył katalog obszarów podlegających audytowi, wprowadził nowe formy zakończenia postępowania audytowego oraz wyznaczył organy odpowiedzialne za określone zadania.

więcej »