Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Obowiązek tworzenia rezerw na zobowiązania

Z przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych w jsfp wynika obowiązek tworzenia rezerw na zobowiązania. Jego zaniechanie może mieć wpływ na wiarygodność sprawozdań finansowych. Przeprowadzone w ostatnich latach kontrole NIK wskazują jednak, że znacząca część jednostek wciąż nie stworzyła odpowiednich procedur szacowania rezerw.

więcej »

Nowy obowiązek sprawozdawczy dla organów podatkowych gmin

Do końca lutego gminne organy podatkowe powinny przekazać właściwym regionalnym izbom obrachunkowym nowe sprawozdanie zawierające dane z zakresu niektórych podatków lokalnych. Jak sporządzić sprawozdanie? W jakiej formie i w jakich terminach przekazywać jego poszczególne części? Jak aktualizować zmienione lub błędnie wpisane dane?

więcej »
Finanse Publiczne - Luty 2018

Wykazywanie należności w sprawozdaniu Rb-N

  • Zakres danych prezentowanych w sprawozdaniu i ustalanie wartości prezentowanych należności

  • Zasady wykazywania należności w układzie przedmiotowym i podmiotowym

  • Należności i środki z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

więcej »

Odliczanie VAT z wykorzystaniem prewspółczynnika

Podatnik ma prawo do odliczenia VAT, jednak w sektorze finansów publicznych nie zawsze przysługuje ono w pełni. W wielu przypadkach można odliczyć tylko część VAT z faktury lub w ogóle nie przysługuje prawo do odliczenia. Jednym z najbardziej skomplikowanych zagadnień z tego zakresu jest stosowanie prewspółczynnika pojawiającego się w rozliczeniach związanych z działalnością mieszaną.

więcej »
Finanse Publiczne - Luty 2018

Zmiany w sprawozdawczości budżetowej

Od 13 stycznia 2018 r. obowiązują zmienione przepisy z zakresu sporządzania sprawozdań budżetowych. Nowe zasady obejmują sprawozdania sporządzane w zakresie budżetu państwa, budżetów jst czy budżetu środków europejskich. Zmianie uległy także niektóre zasady przekazywania korekt sprawozdań.

więcej »