Finanse publiczne

Strona główna » Luty 2019

Brosz o finansach

Grudzień 2019

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Planowanie budżetu i WPF po nowelizacji ufp

W ostatnim dniu ubiegłego roku opublikowano w Dzienniku Ustaw nowelizację ustawy o finansach publicznych, która w znacznym stopniu modyfikuje wcześniejsze podejście do tematyki związanej z planowaniem budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej. W szczególności dotyczy to kwestii zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego.

więcej »

Podział wydatków inwestycyjnych

Zdaniem Ministerstwa Finansów rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej nie określa minimalnej wartości wydatków inwestycyjnych ujmowanych w paragrafach 605, 607, 611 i 613. To oznaczałoby, że zaklasyfikowane w nich wydatki nie muszą przekraczać progu 10 000 zł ustalonego w art. 16f updop.

więcej »

Nieprawidłowości w ewidencji projektów unijnych

Kontrola projektu współfinansowanego ze środków unijnych ma na celu weryfikację prawidłowości realizacji zadania, rzetelności w dokumentowaniu poniesionych wydatków czy poprawności prowadzonej ewidencji. Stwierdzone nieprawidłowości mogą być dla beneficjenta źródłem dotkliwych konsekwencji, w tym obowiązku zwrotu całości lub części dofinansowania.

więcej »

Zasady zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym

Od 1 stycznia 2019 r. zmieniono zasady, na jakich producenci rolni otrzymują zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Nowelizacja przepisów jest okazją do szerszego spojrzenia na tę problematykę, a więc nie tylko przybliżenia zasad zwrotu podatku, ale również reguł postępowania w razie pobrania tej kwoty nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

więcej »

Koszty komornicze po zmianie przepisów

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa ustawa o kosztach komorniczych, która stanowi element reformy postępowania egzekucyjnego. Ustawa określa wysokość kosztów komorniczych, zasady ich ponoszenia oraz tryb postępowania w sprawach z nimi związanych. Nie dotyczy natomiast kosztów postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez sąd oraz kosztów innych czynności sądowych.

więcej »