Finanse publiczne

Strona główna » Luty 2020 » Kadry i płace » Dieta z tytułu podróży krótszej niż 12 godzin

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Jarosław Jurga

Dieta z tytułu podróży krótszej niż 12 godzin

Jeśli podróż służbowa trwa od 8 do 12 godzin, a pracodawca zapewnia pracownikowi w czasie jej trwania posiłki, może się okazać, że wysokość diety przyjmie wartość ujemną i będzie stanowiła przychód pracownika podlegający opodatkowaniu. Takie stanowisko zajmowały do tej pory organy podatkowe. Niedawno zostało ono jednak podważone przez WSA w Warszawie.

Przychody pracownika z tytułu odbycia podróży służbowej są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości określonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (dalej: rozporządzenie w sprawie podróży służbowych).

Na wysokość diety w krajowej podróży służbowej wpływa zarówno czas jej trwania, jak i liczba zapewnionych przez pracodawcę posiłków. W praktyce wątpliwości budzi sposób obliczania wysokości diety w przypadku podróży krajowej, która trwa nie dłużej niż 12 godzin i w trakcie której pracownik ma zapewniony obiad i kolację. W przedstawionej sytuacji wysokość diety obliczonej na podstawie § 7 rozporządzenia w sprawie podróży służbowych mogła przyjąć wartość ujemną (zob. przykład 1). W konsekwencji pojawiała się sugestia, że należy naliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu osiągniętego w ten sposób przez pracownika przychodu.

Interpretacje organów podatkowych

Liczne interpretacje podatkowe sugerowały, że wynikająca z obliczeń ujemna stawka diety powinna stanowić przychód po stronie pracownika oraz zwiększać podstawę, od której obliczany jest podatek dochodowy od osób fizycznych.

[...]

Autor jest ekonomistą i certyfikowanym księgowym posiadającym wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.