Finanse publiczne

Strona główna » Maj 2011 » Rachunkowość » Przychody własne i dotacje w instytucji kultury

Brosz o finansach

Kwiecień 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Teresa Krawczyk

Przychody własne i dotacje w instytucji kultury

Instytucje kultury nie tylko otrzymują środki na swoją działalność od organizatora instytucji, ale też pozyskują przychody ze sprzedaży usług kulturalnych. Przedstawiamy przykładowe księgowania otrzymania dotacji, sprzedaży usług i zakupu środków na działalność instytucji.

Instytucje kultury w myśl art. 9 ustawy o finansach publicznych (dalej: ufp) zaliczane są do sektora finansów publicznych. W zależności od tego, kto jest organizatorem i kto sprawuje mecenat nad instytucją, wyróżnia się państwowe i samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności staje się podstawowym celem statutowym.

Mecenat ze strony organizatora polega na wspieraniu i promocji twórców, edukacji i oświaty kulturalnej, działań, inicjatyw kulturalnych oraz opiece nad zabytkami. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: uopdk) wymienia przykładowe formy organizacyjne działalności kulturalnej, takie jak: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki, które w świetle obowiązujących przepisów prawa prowadzą działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Działalność kulturalna może być prowadzona przez osoby prawne, osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które poprzez wpisanie do rejestru instytucji kultury (tzw. RIK), prowadzonego przez organizatora, nabywają osobowość prawną.

[...]

Autorka jest wykładowcą w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie i na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, szkoleniowcem z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, podatków, była naczelnikiem urzędu skarbowego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.