Finanse publiczne

Strona główna » Maj 2011 » Prawo » Zapłata za poczęstunek w instytucji kultury

Brosz o finansach

Czerwiec 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Anna Samelak

Zapłata za poczęstunek w instytucji kultury

Wyjaśniamy, czy zakup alkoholu na wernisaż organizowany przez instytucję kultury, finansowany z dotacji podmiotowej, jest naruszeniem prawa.

Jesteśmy samorządową instytucją kultury. W ramach naszej działalności organizujemy wystawy, którym zawsze towarzyszy wernisaż. Podczas wernisażu przygotowujemy poczęstunek: ciastka, soki, wino. Zakup tych produktów finansujemy z otrzymanej dotacji podmiotowej. Kontrola audytu wykazała, że niezgodnie z prawem dokonywaliśmy zakupu wina na wernisaże, i podała następujące przepisy:

  • art. 35 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r.

  • ustawę o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowywaniu w trzeźwości (bez podania konkretnego przepisu),

  • kodeks pracy zakazujący podawania i spożywania alkoholu w miejscu pracy.

Tymczasem alkohol (wino) podawany był gościom przybywającym na wernisaże, nie spożywali go pracownicy galerii. Ilość podawanego alkoholu pozwalała na wypicie przeciętnie dwóch lampek wina (symbolicznie).

Czy stanowisko audytu jest prawidłowe? Jeśli tak, to czy jest możliwość dokonywania tego typu zakupów ze środków własnych galerii (dochodów własnych)? Czy kwotę, którą mamy zwrócić w związku z decyzją audytu, mamy pokryć z dochodów własnych galerii, czy „z własnej kieszeni”?

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Otwarty katalog zadań własnych gminy obejmuje jako jedno z zadań (art. 7 ust. 1 pkt 9) sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Zgodnie natomiast z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej także: uopdk) jednostki samorządu terytorialnego (jst) organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Prowadzenie działalności kulturalnej jest więc zadaniem własnym jst o charakterze obowiązkowym.

[...]

Autorka jest pracownikiem organu kontroli, wieloletnią główną księgową w jednostce sektora finansów publicznych, audytorem wewnętrznym.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.