Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Październik 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Wycena nieruchomości przyjmowanych w trwały zarząd

Trwały zarząd to podstawowa forma władania nieruchomościami znajdującymi się w zasobach nieruchomości jst i Skarbu Państwa. Ustanawiany jest na rzecz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Wydaje się, że procedury z tym związane są w praktyce dobrze opracowane, wciąż jednak pojawiają się problemy związane m.in. z wyceną nieruchomości przyjmowanych w trwały zarząd.

więcej »

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania dotyczące rachunkowości budżetowej odpowiada Elżbieta Gaździk – zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych, główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej.

więcej »
Finanse Publiczne - Maj 2015

Nowoczesne techniki spisu z natury środków trwałych – wady i zalety

Jednostki coraz częściej usprawniają proces inwentaryzacji, wykorzystując do tego narzędzia informatyczne i elektroniczne. Czy jednak zastosowanie nowoczesnych technik spisu z natury zawsze pomoże rozwiązać problemy z inwentaryzacją?

więcej »

Rozliczenie wpłaty podatku

Wyjaśniamy, kiedy należność z tytułu podatku staje się zaległością oraz w jaki sposób i na jakiej podstawie rozliczać jej wpłatę z uwzględnieniem należnych odsetek i kosztów upomnienia.

więcej »
Finanse Publiczne - Maj 2015

Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej

W sytuacji gdy administracyjny organ egzekucyjny i komornik sądowy dokonają zajęcia tej samej rzeczy lub prawa majątkowego należącego do tego samego dłużnika z zamiarem prowadzenia z nich egzekucji, dochodzi do zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej. Organem właściwym do jego rozstrzygnięcia jest sąd.

więcej »