Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Ochrona danych osobowych w zgodzie z przepisami rodo

Od 25 maja zaczną obowiązywać przepisy unijnego ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych. To oznacza konieczność przeanalizowania i zaktualizowania stosowanej w jednostce dokumentacji, w tym tej związanej z prowadzeniem rachunkowości, tak by zdążyć z opracowaniem odpowiednich procedur jeszcze przed wejściem nowych regulacji w życie.

więcej »

Ewidencja kosztów wyżywienia w stołówce szkolnej

Ujęcie opłat za posiłki przygotowywane w stołówce szkolnej zależy od tego, czy opłaty te stanowią dochody jednostki budżetowej, czy też są gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów. Istotne znaczenie ma również prawidłowe rozliczenie podatku VAT, który może zostać naliczony od kwot wpłacanych przez personel szkoły.

więcej »
Finanse Publiczne - Maj 2018

Rozliczenie VAT w przypadku udziału pracownika uczelni w konferencji

Konferencje, w których uczestniczą pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni, bardzo często mają charakter międzynarodowy. W dobie powszechnej informatyzacji zdarza się również, że uczestnictwo w takim wydarzeniu ma charakter zdalny. To znacząco komplikuje kwestię ustalenia miejsca świadczenia usługi, kluczową dla sposobu opodatkowania świadczenia.

więcej »

Świadczenia przyznawane pracownikom

Pracodawcy, chcąc zachęcić pracowników do wydajniejszej pracy, często sięgają po różnego typu świadczenia niepieniężne. Opodatkowanie takich świadczeń jest dość problematyczne i – jak wskazuje praktyka – niejednokrotnie dochodzi na tym tle do sporów z organami podatkowymi.

więcej »
Finanse Publiczne - Maj 2018

Gwarancje wynikające z indywidualnych interpretacji wytycznych

Pojęcie indywidualnych interpretacji przepisów prawa kojarzy się niemal wyłącznie z problemami podatkowymi. Coraz częściej jednak po podobny instrument sięgają beneficjenci środków unijnych. Okazuje się bowiem, że indywidualne interpretacje wytycznych mogą znacznie ułatwić prowadzenie projektu i pozwolić na uniknięcie ewentualnych korekt finansowych.

więcej »